Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Archive - Election

Eleksyon Lasanble Nasyonal 2016 - Siporter LDS i selebre laviktwar zot parti | 12 September 2016

Bann siporter Linyon Demokratik Seselwa (LDS) ti desann an gran nonm pour selebre dan en motorcade yer apre ki zot parti ti’n ranport mazorite dan eleksyon Lasanble Nasyonal ki ti fer pandan wikenn.

LDS ti ranport 15 syez e Parti Lepep ti ganny 10. Toulede parti in resevwar kat syez a baz proporsyonnel.

Motorcade LDS ti kit Stad Popiler pour fer semen Nor – kot lopozisyon in ganny tou distrik – epi redesann ver Sid.

Bokou dimoun ti’n ralye dan bor semen pour osi donn zot sipor.

Ver lo apremidi nou fotografer ti osi rankontre bann siporter Parti Lepep dan distrik English River ki ti osi pe selebre laviktwar dan zot distrik apre ki Wilbert Herminie ti ganny sa batay kont Wavel Ramkalawan.

Nou bann portre I montre siporter LDS pe selebre laviktwar zot parti tandis ki siporter Parti Lepep pe selebre zot laviktwar dan distrik English River.

 

 

 

 

 

» Back to Archive