Air Seychelles i renouvle son sipor anver Festival Kreol


07-July-2004

Sinyatir sa lagreman ti fer resaman par direkter egzekitif Air Seychelles, Msye David Savy, ek Minis pour Gouvernman Lokal, Sport ek Kiltir, Madanm Sylvette Pool, ki osi tyermenn Komite Festival Kreol, dan en pti seremoni ki ti deroul kot biro Air Seychelles dan batiman The Creole Spirit, Lari Quincy.

Minis Pool ek Msye Savy i sinny lagreman

Lo non Komite Festival Kreol ek son minister, Minis Pool ti remersye Air Seychelles pour son sipor.

I ti osi dekri partenarya ant Air Seychelles ek komite sa festival koman enn tre solid ki’n egziste pour bokou lannen.

Sa donasyon, i ti dir, ava permet lezot zanmi kreolofonn zwenn avek bann Seselwa pour selebre kreolite dan tou son splander.

Antretan Madanm Pool in osi fer remarke ki i annan lezot “sponsors” ki’n deza fer zot kontribisyon.

Lo son kote Kaptenn Savy ti dir ki i en lobligasyon lo lapar Air Seychelles pour soutenir Festival Kreol e sa lagreman i demontre sipor ek kontribisyon sa lakonpannyen vizavi promosyon nou kiltir e nou leritaz kreol, tel parey i ganny fer resorti atraver logo sa lakonpannyen ki Flying the Creole Spirit.

«Atraver sa bann tiket, Air Seychelles ava kapab partaz nou kreolite e nou lespri kreol avek bann lezot partisipan ki sorti dan bann lezot pei, » i ti dir.

Air Seychelles, i ti dir, in toultan kwar dan kreolite e se pour sa rezon ki depi detrwa dernyen lannen sa lakonpannyen pe promouvwar kiltir kreol atraver son bann servis ki i ofer bann pasaze an servan zimaz laflor e lafonn, e osi bann kouler lokal.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *