Rankont avek band leaders


10-July-2004

Sa rankont, ki pou fer Lendi le 12 Zilyet 2004, 2er apremidi kot biro Konsey Nasyonal pour Lar, in organize par lasosiasyon mizisyen Lanmizik San Frontyer an kolaborasyon avek Konsey Nasyonal pour Lar.

Pour plis lenformasyon bann dimoun konsernen i kapab kontakte Msye Clifford Alexis lo nimero telefonn 722434 oubyen 295221.
 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *