Bilenbi in ouver dan Lari Bazar


12-July-2004

Kliyan dan Bilenbi

Sa 'take-away' ki trouve dan bout sa batiman kot magazen Sales Point i baze, i reprezant en lakonplisman pour Msye James Servina ki en kwizinyen kalifye. Msye Servina ti dir ki in toultan son lanbisyon pour annan son prop 'take-away' e met an pratik sa bann bon teknik kwi manze ki in aprann ler i ti dan Servis Nasyonal Lazenes (NYS) e kot lekol otelyer.

Msye Servina in sepandan travay avek plizyer lotel ek restoran lo Mahe e son leksperyans e konnesans dan lakwizin i vast.

"Mon pa zis en kwizinyen, me osi en boulanze e patisye," i ti dir.
Pour le moman i annan plan pour konsantre plis avek son 'take-away' e anmenn ankor plis pla byen goute parey lasagne ek graten.

Msye Servina i port bokou latansyon avek demann son kliyan e fer sir ki zot ganny sa bon satisfaksyon.

I ti dir ki in swazir Bilenbi koman non 'take-away' akoz i enn bann engredyen prensipal dan lakwizin Kreol e i toultan anmenn sa bon pti gou egrer dan manze.
Bilenbi i ouver Lendi ziska Sanmdi depi 10.30 bomaten ziska 2.30 apremidi.

Msye Servina i annan plan pour ouver 'take-away' aswar pandan peryod lafen dimwan ant 6.30 ziska 9.30.

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *