Ankor plis sipor pour dimoun avek dezabilite


19-July-2004

Lansman ofisyel sa lasosiasyon ti fer Lendi 12 Zilyet dan en seremoni kot Sant Konferans Enternasyonal.

Sa 14 manm ekzekitif sa nouvo lasosyasyon

Prezan pour temwanny sa levennman ti patronn Konsey Nasyonal pour bann Dimoun avek Dezabilite, Madanm Sarah Rene; Minis pour Zafer Sosyal ek Lanplwa, Msye Vincent Meriton; manm Lasanble Nasyonal; zofisye Minister Gouvernman Lokal, Spor e Kiltir; dimoun avek dezabilite; ensi ki lezot envite.

Dapre Tyermen elekte lo komite egzekitif sa nouvo lasosiasyon, Muriel Balthilde,  lobzektif prensipal en tel lasosiasyon se pour promouvwar byennet tou bann dimoun avek dezabilite dan Seychelles.

“Ozordi nou fyer pour annan bann dimoun volonter pour angaz zot dan sa travay nob. Mon lans en lapel avek zot pour nou travay dan linite e pour ki toultan nou pa tir nou lizye lo lobzektif lasosiasyon,” Madanm Balthilde ti dir.

Minis Meriton ti osi annan detrwa mo lankourazman pour bann manm sa lasosiasyon, kot i ti felisit zot pour zot bon travay pandan sa senk an atraver bann group sipor dan distrik e demann zot pour amelyor lo zot bann pwen feb.

Bann pwen for sa seremoni ti enkli prezantasyon bagde avek sa 14 manm egzektif ki pou zer sa lasosiasyon ensi ki lansman logo ek lim. 
 
Dan sa 14 manm, sa komite pe ganny reprezante o nivo tou distrik avek senk manm administratif, parmi Muriel Balthilde (Tyermen), Therese Adonis (Trezorye), Jourdanne Ernesta (Sekreter), Marie-Alise Adelaide (Vis-Sekreter), e Christa Laval (Vis-Trezorye).

Senk lezot manm i bann reprezantan lo nivo rezyon -- Gemma Dugasse, reprezantan pour rezyon Nor/Santral, Irene Rosalie (rezyon Les/Santral), Paulette George (rezyon Sid/Was), Pricilla Payet (La Digue), Chantal Etienne (Praslin).

Sa larestan kat manm lo komite sa lasosiasyon pe reprezant bann komisyon group sipor ki egziste lo nivo distrik. Sa i Phillip Albert, Tyermenn komisyon ekonomik; Jeanette Tirant, Tyermenn komisyon byennet ek swen; Gemma Anacoura, Tyermenn komisyon sport ek rekreasyon; Jeanne Hermitte, Tyermenn komisyon paran.

Koman Tyermen lasosiasyon Madanm Balthilde ti lans en lapel spesyal avek bann paran ki annan zanfan ensi ki lezot dimoun avek dezabilite pour vin devan akoz lasosiasyon i la pour ed zot.

Seremoni lansman sa lasosiasyon ti osi annan en laspe relizye, kot Levek French Chang-Him ti donn en benediksyon. Sa ti swiv par en spektak kiltirel fer par bann dimoun avek dezabilite, parmi bann etidyan Lekol Eksepsyonnel ek Charles Morel, mye koni koman Charlie.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *