Lapli tonbe!


24-July-2004

I annan osi ki pe servi sa lokazyon pour fer politik e kritik lenvestisman ki'n ganny fer dan proze desalinasyon an dizan i ti sipoze rezourd tou nou problenm delo pandan lasesres.

En keksoz ki kler se ki desalinasyon li tousel pa pou zanmen kapab rezourd tou nou problenm delo, amwen ki nou depans ankor en kantite milyon. Danm pou kout bokou plis larzan.

Parey i’n deza eksplike, sa proze desalinasyon, ansanm avek lezot proze delo larivyer, ti pou donn nou plis delo dan letan lasesres. Sitiasyon ki nou ladan se ki serten parmi sa bann proze delo larivyer, fer rezervwar e pas tiyo pa ankor konplete. Anplis ki sa, mwens lapli i’n tonbe ki labitid e demann pour delo in ogmant bokou plis ki ti prevwar.

An atandan ki tou bann proze i konplete nou devret kontinyen prezerv delo. Pa gaspiye. Prezervasyon delo i devret vin en labitid pour nou lavenir, menm letan delo i an abondans. Letan pe sanze partou dan lemonn, nou nepli konnen ki kantite lapli pou tonbe e kan pou tonbe.

Sa ki kler ozordi, avek logmantasyon dan konsomasyon delo e avek mwens lapli, sitiasyon delo ti pou pli pir si ti napa desalinasyon.

Sa ki ti ganny dir pour fer 4 an pase, ti baze lo fe 4 an pase. Larealite se ki keksoz pe sanz vitman.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *