Mesaz Minis pour Lanplwa alokazyon Lafet Travayer-‘Bon mantalite ek gou pour travay i lakle prodiktivite’


30-April-2005

“I responsabilite tou dimoun pour rod en travay.  Nou bezwen derasin sa kiltir depandans e enkilke dan nou bann dimoun sa kiltir kontan travay.  Se selman kan nou travay ki nou kapab prodwir e an retour vin endepandan e annan dignite,” Minis Dugasse in dir dan son mesaz alokazyon Lafet Travayer le 1 Me.

Tenm refleksyon ki ganny swazir pour sa lazournen se «promouvwar prodiktivite e responsabilite pour travay e dan travay» e Minis Dugasse in fer remarke ki sa tenm i san dout anliny avek tenm nasyonal pour sa lannen ki  «Nou zanfan, nou trezor, nou lavenir».
 
“Department Lanplwa, bann lorganizasyon travayer e anplwayer i kwar ki sel fason ki nou kapab asire ki nou zanfan i vreman vin nou trezor e nou lavenir se ler nou bann travayer i pran zot responsabilite e ogmant zot prodiksyon,” minis i dir dan son mesaz. 

“Kan travayer i prodwir plis i pe kontribye pour anmenn plis prosperite ekonomik pour li, son fanmiy e son  pei.  Si nou promot en kiltir prodwir plis parmi nou bann travayer e enkilke dan zot lespri lenportans responsabilite e prodwir plis, nou a pe fer nou kontribisyon ver realisasyon sa tenm nou zanfan, nou trezor e nou lavenir,” minis i azoute dan son mesaz.

Dan son mesaz Minis Dugasse in osi koz lo responsabilite dan travay.  “Nou bezwen annan bann bon latitid ki neseser pour fer nou pei al pli devan e ki enportan pour plis prodiktivite e devlopman.  Responsabilite dan travay i vedir travay dir, annan lanmour pour travay, vin travay aler, annan tolerans ek respe pour anplwayer, nou koleg travayer e dimoun ki depan lo nou servis.” 

Minis i dir ki tenm lazournen travayer sa lannen i donn nou loportinite pour nou reflesir e realize ki selman par plis zefor e logmantasyon dan nou prodiktivite endividyel ki pou fer nou e nou pei Seychelles prospere e devlope, pour nou lavenir e lavenir nou zanfan; ki selman kan tou travayer i realize ki i annan en responsabilite e devwar pour li rode e pran en travay e fer son kontribisyon konte ki prodiksyon ek larises nasyonal pou ogmante; ki selman bann latitid pozitiv e egzanpler dan travay ki asir prodiksyon dan en fason efikas e profitab.

Minis in remersye e felisit tou travayer pour kontribisyon ki zot pe fer dan devlopman ekonomik e sosyal nou pei. 
“Sikse ki nou pei in fer i an rezilta travay e zefor tou travayer dan pei,” mesaz minis i dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *