Orevwar 2008!-● Zenn ek veteran pou anim sware Reveyon


31-December-2008

Spektak pou deroul dan car park Stad Popiler e i pou animen par bann artis tel ki Chico, Smash Kid, Francois Havelock, John Wirtz ek group Fek Arive, parmi plizyer lezot.

Sa spektak pou zis en konponan lafet pour akey nouvo lannen. Lezot divertisman ki’n prevwar i en disko oplenner dan car park Bibliotek Nasyonal, lavant manze ek labwason, e plizyer lezot aktivite pour kree en vre lanbyans lafet.

Organizater sa sware, Basil Bouchereau, pe ankouraz manm piblik pour vin an gran nonm akey nouvo lannen 2009 dan en latmosfer lafet.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *