Mesaz Prezidan James Michel alokazyon Lafet Travayer le 1 Me-‘Travay dan linite e avek plis prodiktivite’


30-April-2009

In osi demann tou Seselwa pour nou mazin nou bann frer maren ki pe ganny detenir komanPrezidan Michel otaz par pirat dan pei etranze.
“Nou partaz soufrans zot fanmiy. Nou priye ki zot reini avek zot fanmiy isi Sesel o pli vit posib,” Prezidan Michel i dir dan son mesaz.

Teks entegral mesaz Prezidan i lir koumsa:
“Lafet Travayer, le 1 Me sa lannen i spesyal.
“Nou pe mark sa gran lokazyon anba tenm Koste Travayer Seselwa, Ou Kontribisyon i Enportan. “Sa i relye avek tenm nasyonal Koste Seselwa.  I demande ki tou travayer i ini, plis ki zanmen avan, pour mye fer fas avek defi ki nou pei ek lemonn pe rankontre.

“Si nou’n reisi anmenn en devlopman rapid dan nou pei dan sa 30enn dernyen lannen, sa se akoz pep Seselwa ti koste, siporte par en lafors travayer ini e for.

“Sityasyon dan lemonn ozordi i demande ki nou transform nou pei, pour fer nou vin en nasyon pli modern, rezilyan e pli prodiktif. Nou’n komanse sa prosesis, e lemonn pe apresye nou zefor. Lemonn pe vwar, ankor enn fwa,  ki ler Seselwa i koste, nou fer keksoz eksepsyonnel. E zot pare pour kontinyen ankouraz nou lo sa bon semen. Nou fek viv sa.  E pour sa, ankor enn fwa mon remersye tou travayer pour anmenn zot fanmiy, e zot pei, lo sa semen progre.
 
“Le 1 Me i nouvo lokazyon pour demande ki sak Seselwa i fer son par koman en travayer, e pran en lanplwa. Se travay ki anmenn prosperite pour nou koman endividi, pour nou fanmiy ek prosperite pei. 

“Nou pou reisi ariv lo en pli o standar lavi ek krwasans ekonomik selman si nou travay dan linite, avek plis prodiktivite. Se travayer ki prodwi keksoz e donn servis, pour ki lekonomi i fonksyonnen e pour popilasyon zouir sa o standar lavi.  

“Sa lannen Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay pe mark son 90enm lanniverser. I pe met lanfaz lo travay desan. Isi Sesel nou’n fer bokou progre kot i konsern drwa travayer, sekirite en reveni, kreasyon lanplwa ek proteksyon sosyal pour lafanmiy.

I annan en sistenm saler minimonm ki’n entrodwi e mon panse tou anplwayer pe aplike. Napa en travay ki pli enportan ki en lot. Annou profite pour fer nenport ki kalite travay pour nou devlopman personnel ek progre pei.  
 
“Tenm Koste Seselwa i prezant en lot loportinite pour annan pli bon dyalog ant travayer ek anplwayer. Annou servi bann prosedir ki anplas pour anmenn plis larmoni, e ki annan plis konsiltasyon dan landrwa travay. 

“Le 1 Me 2009, ler nou al legliz e pandan bann moman rankont, annou mazin nou bann frer maren ki pe ganny detenir koman otaz par pirat dan pei etranze. Nou partaz soufrans zot fanmiy. Nou priye ki zot reini avek zot fanmiy isi Sesel o pli vit posib.
“Mon swet tou travayer bonn fet, e bon repo. Ki Bondye i kontinyen donn nou lafors ek lasazes.
“Mersi.”

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *