Miting konsiltatif dan distrik-Prezidan i rankontre zabitan Roche Caiman


08-May-2009

En gran lafoul ti reponn lapel Prezidan pour partisip dan sa rankont konsiltativ dan distrik Roche Caiman yerMiting yer ti deroul dan sant kominoter sa distrik dan prezans Vis-Prezidan Joseph Belmont, bann minis, manm lasanble nasyonal ek ladministrater sa distrik, osi byen ki plizyer o zofisye dan gouvernman ek lakonpannyen paraetatik.
 
Sa bann miting, ki pe deroul anba tenm “Koste Seselwa: Annou Koz Lo Lavenir Sesel”, i zisteman lokazyon pour Prezidan James Michel, ansanm avek son bann minis ek lezot dirizan dan pei, zwenn avek lepep pour dyaloge e esanz nide lo lavenir pei.

Dan son lentervansyon yer, Prezidan Michel ti ankor enn fwa reafirm langazman son gouvernman pour fer tou sa ki posib pour fer desann pri lavi e demann bann lezot lazans konsernen pour zwe zot par dan sa prosesis.

I ti fer remarke ki vi ki lentere lo Treasury Bills in desann pour vin 8% , bann labank komersyal i aprezan dan en pozisyon zot osi pour fer desann zot to lentere ziska 14%, menm nivo ki i ti ete avan pei ti anbark lo son reform ekonomik.

Letan i ti koz lo valer dolar ki’n desann pour vin an mwayenn 14 roupi, Prezidan Michel ti ankor enn fwa demann bann marsan pour azir avek en konsyans sosyal e reaziste pri zot marsandiz an fonksyon sa rediksyon dan to lesanz. La i ti fer rapel sa proze-d-lwa lo Fair Trading ki byento pou al devan lasanble e dir ki sa ava en mekanism pour fors bann marsan aziste zot pri par rapor a to lesanz ki pti a pti pe kontinyen bese.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *