Koste Seselwa, dan lazwa, lanmour ek lape-Lazwa, lanmour ek lape


23-May-2009

Wi frer ek ser Seselwa, sa lazwa, lanmour ek lape ki nou isi nou zouir i bann keksoz ki nou vreman sanse pour annan.
Seselwa par natir nou en nasyon ranpli avek lazwa, lanmour ek lape dan nou leker.

Menm avek tou nou bann pti diferans, bann difikilte ki nou pas atraver koman en nasyon, Seselwa nou met tou de kote e selebre avek lazwa, lanmour ek lape letan i ariv ler pour selebre..

En legzanp i pandan selebrasyon Lazournen Nasyonal ek bann festivite Nwel ek Lannen.

Nou en nasyon rezilyan e okenn difikilte pa fer nou perdi nou zwa-de-viv.

Nou osi sanse akoz sa lazwa ek lanmour ki annan ofon nou menm i fer ki lape i rennyen parmi nou pti nasyon e sa i eparnye nou kont sa bann laenn ek divizyon ki nou vwar dan serten pei.

Pour sa lazwa, lanmour ek lape, alor nou bezwen remersye Bondye.
Annefe nou bezwen remersye Bondye toulezour pour sa, akoz letan nou regard televizyon e ekout radio sa ki nou trouve e tande pe arive enpe partou dan lemonn i sagrin nou.

Tou sa bann keksoz i arive akoz imen napa lanmour, zwa-de-viv ek lape dan zot leker,Sa i devret donn nou plis rezon pour kontinyen remersye Bondye pour sa sans ki in donn nouletan in akord nou tou sa bann mervey.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *