Mesaz Prezidan Michel alokazyon Lazournen Zanfan-‘Annou koste pour protez nou zanfan’


01-June-2009

“Ozordi i en loportinite pour nou reflesir lo ki mannyer ansanm nou kapab fer fas avek bannPrezidan Michel defi ki pe menas lavenir nou bann zanfan. Sak endividi i bezwen pran son responsabilite swa koman en paran oubyen en zanfan; me pli enportan nou tou ansanm koman manm sa sosyete. Tou dimoun i bezwen santi zot enplike.”

Prezidan in dir sa dan son mesaz alokazyon Lazournen Zanfan ozordi.
Teks entegral mesaz Prezidani lir koumsa:

“Lazournen bann zanfan sa lannen pe ganny marke par lansman rezilta en letid lo byennet zanfan ki ti ganny konsevwar an 2005 anba tenm ‘Nou Zanfan, Nou Trezor, Nou Lavenir’.  Sa proze in pran 2-an pour konplete e i souliny langazman mon gouvernman pour pran an kont lopinyon ek laspirasyon nou zanfan e asire ki zot kontinyen okip en plas kle dan devlopman e lavenir nou pei.

“Zanfan ozordi i viv dan en lanvironnman avek bokou defi anmennen par globalizasyon e osi konportman bann adilt otour zot.  Malgre zot linosans, zot vilnerabilite, zot pa ganny eparnye par  bann fleo tel koman labi drog ek lalkol.
 
“Ozordi a lokazyon lafet bann zanfan, mon demann tou paran, tou zanmi e tou sa ki annan en leker pou nou zanfan pou koste e protez nou zanfan.

“Sa paran ki pa pe ankouraz son zanfan pour al lekol, reflesir ki ou aksyon ozordi i determin sa ki ou zanfan pou vini demen. Napa en leskiz pour pa anvoy ou zanfan lekol si i an bonn sante.  Lekol i gratwit. I drwa tou zanfan pour ganny akse a ledikasyon.  I alors responsabilite tou paran pour garanti sa drwa.

“Bondye in beni nou avek en lanvironnman ideal pour fer nou zanfan grandi. Annou servi li byen e annou apresye li.

“Gouvernman pou kontinyen envestir dan lenfrastriktir, resours imen, servis ek progranm pour fer sir ki nou zanfan i annan tou mwayen debaz pour epanouir.  Me anmenmtan, lafanmiy ek kominote zot osi zot bezwen ranforsi sa rol enportan ki zot annan pour zwe dan devlopman ek ledikasyon nou zanfan. Tou zanfan i bezwen sipor ek soutyen lafanmiy ek lasosyete pour zot kapab devlop sa bann bon baz pour vin bann adilt responsab. Bann parol saz i fer nou rapel ki i pran en vilaz antye pour fer grandi en zanfan.

“Ozordi i en loportinite pour nou reflesir lo ki mannyer ansanm nou kapab fer fas avek bann defi ki pe menas lavenir nou bann zanfan. Sak endividi i bezwen pran son responsabilite swa koman en paran oubyen en zanfan; me pli enportan nou tou ansanm koman manm sa sosyete. Tou dimoun i bezwen santi zot enplike.

“Zanfan osi i bezwen adopte bann labitid pozitiv ki pou ed zot asir zot fitir. Zot bezwen aprann apresye tou sa ki otour zot; zot paran, zot lakour, zot ansennyan, tou bann loportinite ki a zot dispozisyon e pli enportan ki tou, zot bezwen apresye sa kado lavi ki bondye in donn nou tou e servi li byen.

“Mon profit sa lokazyon pour remersye tou ki dan en fason ou en lot pe fer zot par pour siport e travay avek zanfan.

“Mon swet tou zanfan en bon lafet e mon demann zot pour pran en moman pour mazin lezot zanfan dan lemonn ki pa kapab selebre zot lafet.”

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *