Mesaz alokazyon Lazournen Zanfan-Profite e viv zot lanfans – Minis Lloyd


01-June-2009

Minis Marie-Pierre Lloyd« Nou la pour gid e siport zot. Loportinite i la, i varye e i pou tou.
Anpes zot vin viktim bann fleo advers ki pe ravaz nou sosyete me reste rezilyan kont bann move lenflians. Profit lokazyon zot lafet pour reflesir lo ki mannyer zot kapab anpes zot tonm dan sa bann fleo sosyal e ki mannyer zot kapab ed zot kanmarad ki petet pli feb ou pli vilnerab. »
Minis in dir sa dan son mesaz alokzayon Lazournen Zanfan ozordi.

Teks entegral mesaz Minis Lloyd i lir koumsa :

« Lazournen bann zanfan i spesyal akoz i en zour kot nou tou nou selebre lanfans ek linosans nou zanfan. I osi en moman pour reflesir lo lavenir.

Lavenir nou nasyon i depan bokou lo nou bann zanfan ki pe grandi ozordi. Zot menm bann fitir ners, dokter, ansennyan, dirizan. Alor i enportan ki nou donn zot nou sipor.

« Zanfan ozordi pe viv dan en lemonn ranpli avek tantasyon ek defi sosyal tel ki drog, lalkol, lansentmen anba laz parmi bokou lezot ankor. Fas a tou sa bann defi i neseser kree en bon lanvironnman ek loportinite pour zot kapab grandi e epanouir. Zot bezwen sirtou devlop bann valer e en bon fondasyon pour zot kapab dir non. Lafanmiy, kominote, sosyete an zeneral i bezwen donn zot gidans.

« Nou fyer ler nou war bokou nou bann zanfan ki malgre bann defi toulotour, pe fer sikse e nou pli fyer ankor pour vwar bann ki kapab sirmont difikilte pour vin bann bon role model.

Zanfan, zot lavenir i dan zot lanmen. Loportinite e sipor i la e i reste zis pou zot fer bann bon swa.

« Me zot osi bezwen obeisan, devoue, sezi bann loportinite ki a zot dispozisyon, mars lo bon semen, devlope fizikman, sosyalman e spirityelman.

« Alor, alokazyon zot lafet mon mesaz pour zot i koumsa : profite e viv zot lanfans. Nou la pour gid e siport zot. Loportinite i la, i varye e i pour tou. Anpes zot vin viktim bann fleo advers ki pe ravaz nou sosyete me reste rezilyan kont bann move lenflians. Profit lokazyon zot lafet pour reflesir lo ki mannyer zot kapab anpes zot tonm dan sa bann fleo sosyal e ki mannyer zot kapab ed zot kanmarad ki petet pli feb ou pli vilnerab.

« Tenm nasyonal pour sa lannen ‘Koste Seselwa’ i evok bann tel valer koman lanmour, respe, linite, solidarite ek tolerans. Zanfan osi fodre aprann, viv e promot sa bann tel valer. I dan sa fason ki nou pou kapab asir en lavenir briyan pour nou nasyon.
« Mon swet tou zanfan en bon lafet. »

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *