Mert Bel Ombre-Byento mezir pli sever kont krim


13-June-2009

Msye Michel ti fer sa lanons yer apre ki i ti’n retourn dan pei swivan son partisipasyon dan rankont Comesa.

Msye Michel ti ankor en fwa eksprim son kondoleans a lafanmir Henriette swivan lanmor trazik Msye France Henriette ki ti arive semenn pase Bel Ombre.

Prezidan ti eksprim son sagren e partaz lakoler e fristrasyon lepep Selwa fas a bann aksyon kriminel ki pe arive dan pei.

I ti dir ki nou bezwen vin bokou pli strik e sever fas a krim.
“Lazistis i bezwen zwe son rol e Lapolis i bezwen met bokou plis zefor pour garanti sekirite tou dimoun e ler bann ka koumsa i arive i devret kapab pli aktiv pour atrap kriminel,” Prezidan ti dir.

I ti ankor en fwa reasir tou dimoun ki i pou fer tou ki dan son posib pour asire sa ki responsab sa krim i ganny atrape.

I dir ki nou bezwen vin bokou pli sever fas avek krim dan pei akoz nou pep i bezwen zouir sekirite ek lape e nenport ki dimoun ou group ki pe afekte sekirite nou pep i bezwen ganny deal avek pli severman.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *