Letter to the Editor-Konpetisyon sanson pour Zournen Nasyonal 2009


16-June-2009

Mon ti partisip dan sa konpetisyon. Sanson ki mon ti prezante ti annan pour tit : « Koste Seselwa, Sanmenm Sel Semen Pour En Meyer Sesel.» Mon pa ti ganny okenn pri pour mon sanson. Me mon plis ki entonnen ler mon ti tande ki manm ziri ti anonse ki dezyenm pri sa konpetisyon ti en sanson ki annan menm tit ki pour mwan, setadir : « Koste Seselwa, Sanmenm Sel Semen Pour En Meyer Sesel. »

Se pour sa rezon ki mon ti a kontan ganny en pe leklersisman lo sa konpetisyon limenm :

1. Lekel sa lorganizasyon ki ti swazir manm ziri ?
2. Lekel ki ti manm ziri dan sa konpetisyon ?
3. Eski i vre ki bann manm ziri pa ti kapab kominik avek kanmarad ?
4. Ki kriter ti ganny servi pour ziz sa bann sanson?
5. Konbyen pwen sak artis ti gannyen pour son sanson ?
6. Lekel ki ti tyermenn sa komite pour donn pwen ?

Sa i parmi bann kestyon ki mon santi an drwa demande e ki merit ganny en larepons. Mon santi mwan fristre.  Oli respe pour kreasyon en artis ? Oli lonnekte bann manm ziri ?  Si zot in fer en lerer, mon kwar ki zot devre demann en leskiz.
Mersi pour pibliy mon let e pour leksplikasyon ki ava ganny donnen.

Thomas Knowles
Santer-Konpoziter
Vilaz Quincy


Not Editer

Parey Msye Knowles in rekomande, zournal Nasyon in al rod leksplikasyon avek komite organizater sa konpetisyon.
Komite i dir ki premye fwa ki rezilta ti pibliye ti annan en tronpri dan tit sanson pour dezyenm plas me sa ti ganny korize imedyatman apre.

Sanson in ganny zize dapre bann kriter ki ti lo form konpetisyon e ki ti osi ganny eksplike plizyer fwa dan medya . 
Sa tronpri, komite i dir, ti napa nanryen pour fer avek manm ziri.

Manm komite lorganizater in prezant leskiz personnel avek Msye Knowles par telefonn pour sa tronpri.
Komite i oule ankor en fwa prezant leskiz avek Msye Knowles pour okenn lenkonvenyan ki sa in kapab fer.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *