Gran premyer nouvo versyon pyes teat Kastor-En fran kontribisyon anver leritaz kiltirel Sesel


01-July-2009

Fondater e direkter mizikal group Mahé Chamber Choir Raymond Clarisse ti dir sa apre ki son group in re-anmenn pyes teat Kastor lo lasenn.

Sa i egzakteman 25-an apre ki artis Patrick Victor ek latroup teat nasyonal ti realiz sa pyes ki’n mont lo lasenn plis ki 70 fwa.

Serten parmi bann envite kot gran premyer pyes teat Kastor, Nesans en Pep

Zisteman, gran premyer sa nouvo versyon pyes teat “Kastor, Nesans en Pep” ti ganny zwe kot Sant Konferans Enternasyonal Sanmdi swar.

Parmi bann envite sa swar ti Prezidan Larepiblik Msye James Michel, Vis-Prezidan Joseph Belmont, bann minis, reprezantan bann diferan sponsor e plizyer lezot o fonksyonner dan gouvernman.

Dapre Msye Clarisse, son group i tre fyer pour ganny sa loner pou re-anmenn sa pyes – ki in dekrir koman en sansasyon teatral – lo lasenn apre 25-an. I osi azoute ki sa ki fer li pli enteresan, se ki laplipar bann akter dan sa prodiksyon in ne apre 1984. Atraver zot partisipasyon, in dir ki zot pe ede re-valoriz en keksoz ki zot pa ti ni menm la letan ti komanse.

« Sa i en fran kontribisyon ki Mahé Chamber Choir i fyer pour fer dan leritaz kiltirel Sesel, » i azoute.

Realizater orizinal pyes teat Kastor, Patrick Victor, ti osi parmi bann ki ti prezan kot gran premyer Sanmdi e in dekri sa nouvo versyon pyes teat Kastor koman en gran letap pour teat Seselwa.

Enn bann senn dan sa pyes teat

In remersye Msye Clarisse ek son lekip pour sa nouvo adaptasyon, ki in dir pou kit sa pyes vivan dan lespri Seselwa e ki pou osi ankouraz ankor bokou refleksyon.

In osi azoute ki i personnelman swete ki bann eleman sansir dan listwar teat ek listwar natirel e istorik nou pep i ganny tire. Sa, i ti dir, i deranz bann lelan artistik e kreatif nou bann artis.

« Sesel i annan en kantite talan ki fodre ganny ankouraze, » i ti azoute.
In swet Mahé Chamber Choir bokou sikse pour zot bann proze fitir.

Lo son kote, Prezidan Michel in dir ki sa nouvo adaptasyon in anmenn bokou souvenir pour li vi ki i ti la akote Patrick Victor letan i ti pe travay lo son versyon orizinal. Prezidan i azoute ki sa letan – pandan ki i ti Minis pour Ledikasyon – i ti pe swiv tre pros travay ki ti pe ganny fer lo sa pyes.

In dir ki i tre fyer ki 25-an apre, en group zenn in pran sa linisyativ pour refer sa pyes dan en fason modern. Apard ki felisit Mahé Chamber Choir, Prezidan Michel in osi ankouraz lezot zenn pour swiv sa legzanp e angaz zot dan bann aktivite ki pou fer reviv nou bann levennman istorik e nou bann tradisyon. Sa in dir pou ede fer devlope nou kiltir Kreol e osi ede devlop nou lespwar e osi nou linite koman en pep.

Sa nouvo pyes pou ganny repete pour manm piblik Vandredi le 3 ek Sanmdi le 4 Zilyet apartir 7er diswar menm landrwa.
I osi annan CD avek tou bann morso mizikal sa pyes ki anvant.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *