Ansanm pour tou leternite


04-July-2009

Pandan sa moman difisil ki bann fanmiy ti pe pas atraver, Seselwa i’n montre ki wi nou kapab koste koman en pep e viv dan linite.

Ansanm, nou’n reisi sirmont sa letap difisil e partaz lazwa ansanm lo retour nou bann frer.

Sa i montre ki menm si nou annan diferan lopinyon politik e osi krwayans larelizyon nou kapab ini dan moman difisil e dan bann bon moman.

Sa i’n anmenn bokou lafyerte e felisitasyon e i demontre ki nou tenm nasyonal i enn ideal pour sa lannen 2009.

Ansanm pour tou leternite
Koste Seselwa

Wi, sa i de dernyen vers nou lim nasyonal ki pe demann nou pour kontinyen senm sa linite e gard sa bon legzanp pour ki nou fitir zenerasyon a swiv.
Koste Seselwa, pour plis progre dan devlopman nou pei e pour sirmont defi dan lasosyete.

Koste Seselwa, annou zwenn ansanm e selebre tou nou bann lakonplisman depi nou legzistans koman en pep.

Annou ansanm vin pli determinen e perseveran pour prezerv nou larises, nou labote e nou linite.

Annou ansanm kas bann baryer e anpes nou ganny divize espesyalman dan bann sitiasyon delika.

Dan sa moman tranzisyon ekonomik, annou ekout refren nou lim e met nou tenm nasyonal Koste Seselwa antet.

Les sa bann parol gid nou lo en semen ver en meyer demen e batir en pep matir e ranpli avek kouraz ki kapab konbat kont bann defi.

Annou travay ansanm pour ki nou a touzour protez enn nou valer enportan ki bokou pei dan lemonn pa posede e sa se Linite.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *