Kontrol ou ‘stress’


26-August-2011

Me i souvan arive ki bann sanzman ki pe anmenn en keksoz pozitiv dan ou lavi, tel koman enMeditasyon i osi ede pour gard ou an kontrol maryaz, ouswa en nouvo lakaz i kapab osi lakoz ‘stress’.  

Lefe ‘stress’ i kapab diferan pour diferan dimoun. Bann sentonm i enkli par egzanp, mank konsantrasyon, santi ou tre fatige e ganny problenm pour dormi. I annan dimoun ki kapab ganny bann sentonm fizik koman leker ki bat tre vit, difikilte pour respire, transpir bokou, e bann misk ek lestoman fermal.

Me bon nouvel se ki ou kapab kontrol ou ‘stress’. Bann senp pti teknik ki ou kapab pratike nenport ler e nenport landrwa i kapab ed ou pour kontrol ou ‘stress’. I enportan pour ou konnen ler ou anba ‘stress’ e kwa ki pe fer ou strese. Adres lakoz ou ‘stress’ e son lefe ki i pe annan lo ou. Pour en bon lasante mantal, devlop bann bon pratik pour anpes ou ‘stress’ mont tro o.

Ou kapab osi fer bann pti aktivite pour detann ou pour ed ou kit ou ‘stress’ an kontrol.
 Regard en film, ouswa pas letan sosyalize avek ou bann zanmi. Fer bann aktivite ki ou kontan tel ki zardinaz, fer legzersis, detann ou lo en lans. Si ou vwar li neseser, ou kapab al vwar bann spesyalis, par egzanp en ners ou psikolog ki a kapab ed ou.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *