Bann Dalon komedyen i la …


27-August-2011

 

Patoustous (2enm a gos), Miselaine avek 2 lezot manm Komiko

Sa group i isi a lenvitasyon Tanmi Production dirize par Joseph Sinon (Patoustous), dan kad lesanz ant sa de group kot Komiko, Patoustous ek lezot komedyen lokal pe partisip ansanm dan plizyer spektak komedi.

Deza dan en premye spektak ki ti fer dan en lasal konferans byen ranpli Merkredi swar, bann komedyen lokal avek zot bann dalon sorti Moris in fer vibre lasal avek bann morso tre komik ki’n fer piblik ki ti la byen riye.

Fodre fer rapel ki Joseph ek lezot komedyen Seselwa fek retournen sorti partisip dan ‘Festival Du Rire’ ki Komiko ek lezot komedyen Morisyen i organize. Sa festival ti deroul mwan pase.

Organizater spektak komedi isi Joseph Sinon i dir ki malgre en letan lapli ti annan en bon turn-out pour sa premye spektak e i pe ekspekte ki pou annan ankor plis dimoun pour bann spektak ki’n progranmen pour larestan wikenn.

Fodre dir ki sa voyaz dimoun ki reste dan rezyon sid ek was Mahe pa’n ganny oubliye akoz spektak yer swar ti deroul dan lasal Teat Liniversite Sesel Anse Royale e sa enn ozordi apremidi pou fer menm landrwa.

“Sa i akoz mon anvi fer plezir mon bann fàn e osi tou dimoun ki kontan komedi e ki’n toultan konplent ki tou keksoz i deroul anvil e i lwen pour zot deplase,” Joseph ti dir.

I ti osi fer remarke ki la ki sa lasal teat Anse  Royale in fek renove e ki tou bann fasilite neseser pour bann spektak parey i anplas, i pou otan ki posib fer son bann spektak laba osi.

Pour sa enn spektak Dimans apartir 6er30 diswar ki pou deroul dan Lasal Konferans Enternasyonal (ICCS), Joseph i dir i pe donn sans plizyer zanfan sorti dan bann fwaye ek orfelina pour asiste.

“Zot osi zot kontan komedi e mon’n fer sir ki zot pa’n ganny oubliye,” Joseph ti dir.

Pour retourn ankor lo sa spektak li menm ek son konteni, Joseph i dir ki bann diferan morso i baze lo bann laspe komik serten senaryo ki arive dan lavi toulezour e sa i enkli par egzanp enn lo 8enm Zwe Dezil ki fek terminen dan nou pei, enn lo posibilite pour bann gro dimoun partisip dan ladans bale e en lot lo bann difikilte pour lans en biznes.

An sa ki konsern group Komiko pa bezwen dir ou bann Dalon osi in rezerv sa ki bon menm pour fer piblik Seselwa riy vant plen.

Dan en pti konversasyon avan zot premye spektak pli boner sa semenn, responsab sa group, Miselaine Duval, ti dir i konnen bann Dalon Seselwa pou apresye sa ki son group in rezerve pour zot.

Miselaine, ki limenm i en personaz  ranpli avek limour e toultan an souriyan vi ki in fer komedi pour plizyer lannen deza, i dir ki bokou Seselwa i konn son group tre byen e zot vin vwar bann spektak Komiko dan Kafé T@  Belle-Rose letan zot vin vakans Moris.

Fodre dir ki Miselaine in deza performen isi oparavan me sa enn vizit i premye avek group Komiko.

Nou pou kapab vwar li dan son one-woman show avek tit 1000 Fanm e sa komedyenn i fer resorti ki ladan ou kapab mazinen ou menm ki kantite i annan pour dir pour fer riye.

Bann lezot morso ki Komiko pou annan i enkli Mario e Maria Wi Pour Lavi ? sa osi ou kapab mazinen ou menm bann senaryo ki kapab arive menm si sa koup in dir wi pour lavi e en lot morso osi komik i baze lo en gard ki son fason fer aplike lalwa trafik i vreman drol.

Pandan son letan isi Miselaine ek son group ansanm avek Joseph in zwenn avek bann responsab kiltir lokal e sa i enkli en rankont avek Minis responsab Kiltir Bernard Shamlaye.

Fodre dir ki bann Dalon pou osi profite pou visit enpe zot bann zanmi Seselwa.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *