Kominike Lapolis


01-September-2011

Lapolis pe fer lanket dan sa ka letan ki zot pe esper rezilta letopsi pour determin sirkonstans ek lakoz lanmor Asba.

**********
Ian Adelaide ki reste La Gogue in ganny en kondannasyon 1-an prizon pour lofans bles son kanmarad.

Sa lensidan ti ariv le 27 Fevriye sa lannen Anse Etoile.

**********
Ronny Pillay, ki pe deza deservi en santans prizon pour vol, in kondann 4-an prizon pour vol sennon en madanm dan son likou le 10 Desanm dan rezyon lavil.

Apard sa 4-an prizon, Pillay in osi kondann en lanmann 25,000 roupi dan ki 10,000 roupi pou al pour son viktim koman konpansasyon.

Pillay in ganny en dele 6 mwan apre  konplet son term prizon pour li pey sa lanmann sinon i pou al ankor 3 mwan prizon.

Pillay in osi repas ankour yer e ganny kondannen en lot term 5-an ek 6 mwan prizon pour vol sennon e koz dimal en lot son viktim. Sa lensidan ti ariv le 14 Desanm lannen pase Roch Lane.
 Parlao sa 2 term prizon, Pillay in egalman ganny kondannen en lanmann 10,000 roupi dan ki 5,000 roupi pou al koman konpansasyon pour son viktim.

Pillay in ganny en dele 6 mwan apre ki in konplet son santans pour li pey sa lanmann sinon i pou al en lot 6 mwan prizon.

**********

En zonm 22-an ki reste Baie Lazare in ganny arete Mardi swar, pas ankour yer e ganny sarze pour lofans vol kont touris. Sa lensidan ti ariv Mardi Anse à la Mouche.  Avek lenformasyon par manm piblik, lapolis in reisi rekiper propriyete en koup etranze ki sa akize ti’n vole.

Sa menm akize in ganny rimann pour plizyer lezot lofans kas lakaz e vole osi byen ki pour vol kont touris ki’n arive dan rezyon Baie Lazare tou resaman.

**********

Lapolis pe fer lanket dan en lensidan kot Msye Gonzague Sinon, en zonm 43-an, ti ganny dekouver mor anba en ta blok dan Gravye Capucin, dan distrik Anse Aux Pins obor rezidans Msye Ron Jean-Baptise.
Msye Jean-Baptise ti raport sa lensidan avek lapolis Mardi ver 9.40 bomaten.
Touzour dapre Msye Jean-Baptiste ver 3er granmaten Mardi avek lapli ki ti pe tonm for i ti’n antann son langar -- ki ti’n mont avek blok 6 pous e kouver avek tol -- grennen e ler i ti al aprofondir lo sa lensidan ver 9.30 bomaten i ti dekouver msye Sinon kouver anba ta blok.
Msye Sinon ti ganny deklare mor par zofisye medikal ki ti’n ganny apele pour lasistans.

**********

Lapolis pe egalman fer lanket dan lensidan kot 2 travayer Credit Union lo Praslin ti ganny atake Mardi bomaten e ganny vole en ‘cash box’ dan ki ti annan en sonm 174,000 roupi.

Sa 2 travayer labank Credit Union ti ganny atake deryer kot labank Barclays letan zot ti sorti Barclays.  Lapolis pe demann manm piblik ki konnen ouswa ki annan lenformasyon lo lekel ki responsab pour sa latak ek vol pour kontakte zofisye ansarz Praslin ouswa zofisye CID Santral.

**********

Joel Vidot, aze 29-an ki reste La Gogue, in ganny en kondannasyon 8 mwan prizon pour vol sennon en madanm 69-an dan son likou Beau Bel Mardi.

Vidot ti ganny arete menm zour touzour an posesyon sennon son viktim.

Vidot ti deor lo serten kondisyon lakour an antandan zizman an Zanvye lannen prosenn pour lofans vol kont en etranze an 2007.  An kometan en tel lofans, Vidot in kas kondisyon ki lakour ti’n enpoze lo li e lakour in kondann li en lot 4 mwan prizon.  Son 2 term pou mars separeman.

**********

Fermtir tanporer serten semen ozordi

Seksyon trafik dan lapolis pe enform motoris ki alokazyon festival ‘Ghanesh Chaturthy’ kominote Endou Sesel pe organiz en laprosesyon saret lo sa bann semen swivan apartir 7er diswar ozordi.

Laprosesyon pou komans lo semen Lari Quincy, mont Laveni Larevolisyon, travers Lari Harisson, fer par Lari Laloz e vin termin Lari Quincy devan tanp.

Sa bann morso semen mansyonnen pou fermen e reouver progresivman anmezir ki laprosesyon i defile.

Motoris pe ganny demande pour servi lezot larout alternativ pour ariv dan zot bann destinasyon respektiv pandan ki laprosesyon i an progre.

Lapolis pe egalman demann motoris koman manm piblik pour respekte direktiv son bann zofisye ki pou pe travay avek sa levennman.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *