« Mon’n perdi 41 kilo » -- Andy i partaz son remed


02-September-2011

Bon rezilta son determinasyon pour fer desann son lapeze

Son desizyon pour sanz son stil lavi ti komans an 2006 apre ki i ti’n sorti dan Lenn pour al fer en skin grafting akoz i ti annan en boubou ki pa ti pe geri.

« Sa letan mon ti 134 kilo, bann dokter ti krwar mon ganny dyabet me ti annan en nerf ki ti’n bloke, » Andy, aze selman 30-an, ti rakonte.

« Bann spesyalis ti konsey mwan pour perdi enpe pwa pangar mon a ganny ankor en tel konplikasyon. »

Ler i ti retourn Sesel i ti fer en plan legzersis, e la i ti komans marse apre travay sorti kot i ti reste Pascal Village ziska kot legliz Glacis.

I ti servi lanmizik pour donn li sa laganm. « Annler fernwanr i zwenn mwan dan semen, lisyen ti tay deryer mwan, parfwa mon pa ni ti tann zot kot pe vini, epi mon dir en-en sa pa en bon nide. »

Me ti annan enn son vwazen ki ti ankouraz li pour zwenn laklas legzersis ki Vincent Volcère i fer.

Andy ti komans al laklas de fwa par semenn. Vi ki i en dimoun ki kontan lanmizik, ti fasil pour li aprann bann steps aerobics e sa ti osi pous li pour pa mank son bann sesyon.

« Sa bann letan mon ti pe manz parey mon labitid, me mon pwa ti pe desann dousman, petet mon ti pe perdi 1 kilo tou le trwa mwan, » i ti dir.

La i ti deside pour komans koup enpe son manze e rezilta ti ariv pli vit.
« Annler mon ti sov laklas, me mon pa ti arete kantmen, dernyen moman mon ti konsistan. »

Sa ansennyan i dir ki dan letan lekol i pa tro dezennen, i plito manz en ponm, zoranz, ouswa yaourt ; me aswar i manz son manze normal.

«  Fodre mon manz mon diri, mon kapab manz menm kantite me selman  olye manz vit parey avan mon pran mon letan e mon bwar delo anmenmtan. Sa i ed mwan bokou, » i ti dir.

Dan lepase i ti prefere manz bokou bann manzay parey sanmousa, gato piman, moutay e bwar boukou limonnad sirtou coca cola.

Andy ler i ti ankor 134 kilo

I annan letan kot i ti pe bwar trwa a kat boutey limonnad par zour.
“La konmela tousala in sanze, e ler mon pas laboutik mon war sa bann manzay mon rod plito en dizef bwi oubyen en egg roll. »

E apard son travay, Andy i ganny bokou sans pour al fer master of ceremony kot plizyer maryaz e ler i ale i degiste byen sa bann bon deser, sirtou bann gato lakrenm avek ice-cream.

“Prezan mon’n bezwen koupe sa bann delikates.”

Kot lakour i ti kontan kwi manze e fer bann bon pla parey carbonarra, beef stroganoff ek chicken mushroom, byensir ek sa bann bon lakrenm e « zanmen mon ti fini goute ». Ler ti’n ariv ler pour dinen i ti double. La i fer sir ler in tir en lasyet sa ki in tire sanmenm.

« Lontan ler mon ti al Baobab pizzeria mon ti pran en porsyon chips, epi dipen pizza ek diber avan mon manz en pizza. Ozordi ni en pizza mon pa fini. »

Son lekor in fini abitye avek sa routin, e ler i manz plis, Andy i dir i pa santi li konfortab ditou.
Son lavyann pork sa i dir i pa pou zanmen aret manze.

 « Ler i annan en lokazyon spesyal mon byen manz pork avek salad dizef ek ponm-de-ter, sa mon prefere. Si en parti napa salad dizef avek ponm-de-ter konmsi pa’n bon, » i ti dir an riyan. « Selman mon balanse, mon pa fer sa toulezour. »

Depi zanfan Andy i rapel li gro. Letan i ti dan P5 i ti ganny admit pour trwa semenn lopital pour fer ladyet.

« Mon ti annan zis 10-an mon ti pez 55 kilo. » i ti dir.  Ler i ti ariv segonder i ti komans ganny tansyon, e a laz 18-an i ti lo pilil.

“La mon 93 kilo, mon tansyon osi i byen kontrole, me mon pa pou aret lanmenm. »

Andy i anvi desann ankor 20 kilo pour fer sir son lapeze i ale avek son grander.
I annan sa pour dir bann dimoun ki anvi perdi lapeze :

«  I annan dimoun ki kwar fimen i fer meg, mwan mon pa’n fimen. Mon’n esey pran dite ek pilil ladyet pa’n mars ditou; zis legzersis, kontrol manze e disiplin ek determinasyon ki’n ed mwan.”

“Mon ti met kannson latay 44-46, la mon’n ariv 36-38. Tou resaman menm 34 i antre lo mwan, selman i enpe zis. »

La kot in arive napa retournen. Andy in determinen pour ariv omwen 73 kilo !

 

Par Jean Ladouceur

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *