Koket i met li pare pour Zwe de Zil 2015


03-September-2011

Bann manm benn Koket pe egey lafoul pandan Zwe de Zil

Byensir sa ti osi ede pour motiv nou bann tim ek bann endividi pour zwe byen vi ki zot konnen zot annan en group siporter fidel e solid.

Bann lezot siporter osi in byen apresye laganm ki sa group, ki appel zot lekor Koket, ti mete kot bann zwe.
Menm si i annan ki pa ti konn dapre legzistans Koket, sirman apre sa Zwe se Zil sa group in byen ganny son popilarite.

Apre Zwe de Zil 2011, kote nou pou vwar Koket?

Pandan en vizit kot lofis zournal Seychelles Nation, Hutel Elvis Mellie, ki fondater e lider sa group, ti koz lo plan Koket pour lavenir.

« Pour le moman nou pe poze me apre sa nou pe al travay lo en plan pour Zwe de Zil 2015, » Msye Mellie ti dir.
Group Koket pe envit nouvo manm, sirtou bann zenn vi ki sa group pe target en tim 40 manm pour 2015.

Sa group i rod zot prop fason pour zot ganny zot bann lenstriman pour zot servi pandan ki zot pe performen.

Msye Mellie in remersye Jj Spirit Foundation ki’n ed zot bokou pandan ki zot ti pe performen pandan Zwe de Zil.

I ti azoute ki bann ki apresye zot stil pou kapab vwar group Koket pe performen dan bann landrwa tel ki Bazar Victoria e osi pandan Festival Kreol.

I ti dir ki zot in ganny bokou feedback avek bann dimoun ki’n eksprim zot lapresyasyon pour sa bann bon labyans ki Koket ti mete dan bann landrwa kot bann zwe ti pe deroule pandan sa Zwe de Zil.

Msye Mellie ti dir i tre fyer sa ki Koket in akonpli pour Sesel e sa i reprezant en laviktwar Msye Mellie pe konsantre dan son lanmizikpour son group.
E lo sa not, i ti annan sa pour dir…

« Mon pei Sesel mon pou touzour siporte ziska mon nepli kapab. » 

Listwar Koket

Group Koket in egziste depi lannen 1998 avek lekip volibòl Cascade e sa letan ti annan zis de manm ki ti form parti sa group mizikal.

I ti fer resorti ki Koket pa selman zwe pandan letan ki annan Zwe de Zil me zot osi akonpanny bann tim dan bann lezot konpetisyon sportif dan la rezyon tel ki Moris e Madagascar.

An mezir lannen in pase, sa group in agrandi e an se moman i annan 15 manm.

Group Koket i zwe moutya parmi en varyete stil lanmizik e Msye Mellie ti fer resorti ki zot annan zot prop repertwar.

I ti osi dir ki Koket i annan zot lalwa e prensip ki zot swiv e sa i enkli pa servi okenn lalkol pandan ki zot pe performen, pa itiliz langaz obsenn e tou manm i egal.

Me ki fason ki sa group ti ganny sa non Koket?
Msye Mellie i dir nou ki sa ti vin pandan ki zot ti pe prepare pour Zwe de Zil 2003 e zot in senpleman apel zot group sa non apre en pti fler ki zot ti war Bel Air obor kot zot ti pe antrennen.
Nigel Mirabeau e Jourdan Julie i osi ed Msye Mellie dan zesyon sa group.

M. B.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *