Lasanble Nasyonal bann Zenn-Manm i aprouv trwa mosyon


05-September-2011

Sa ti pandan en sesyon ki sa lasanble ti fer Sanmdi dan ansyen lasal Lasanble Nasyonal, National House.

Bann manm pandan zot sesyon travay Sanmdi

Loter premye mosyon, Onorab Vanessa Seth -- ki osi speaker sa lasanble -- ti pe demande ki tou minister ek lorganizayon konsernen dan pei i rekonnet Lasanble Lazenes koman sa platform ki reprezant lazenes Seselwa.

I ti dir ki sa i a fer ki sa lasanble ek bann zenn onorab a ganny zot vre stati neseser.

Onorab Seth ti remersye gouvernman pour anmenn en tel linisyativ parey Lasanble Lazenes.

Pandan ki i ti pe prezant son mosyon, i ti osi azoute ki medya i devret zwe en pli gran rol.

I ti demande ki en progranm i ganny organize lo televizyon pour pas bann sesyon Lasanble Lazenes.

Sa i a ed bann lezot zenn ek piblik an zeneral pour konnen kwa ki vreman deroule dan bann sesyon.

Sa premye mosyon ti ganny segonde par Onorab Davis Mathiot, ki ti osi an faver en tel progranm pour ed sa lasanble ganny son vre stati.

Onorab Maria Paulin, loter dezyenm mosyon, ti pe demande ki Departman Ledikasyon i regard dan posibilite revwar leta serten liv lekol ki bann etidyan lo tou nivo i servi.

I ti dir ki en gran poursantaz sa bann liv in fini andomaze e sa i fer li difisil pour bann etidyan.

Onorab Paulin ti azoute ki sa departman in fer bokou lo sa nivo avek led bann sponsors me i ankor annan en gran travay pour fer.

Dezyenm parti son mosyon ti pe demande ki bann lekipman tel ki masin fotokopi i ganny met an bon leta pour benefis bann etidyan ek ansennyan.

Sa mosyon ti ganny segonde par Onorab Louisianna Camille, e pandan zot deliberasyon bann zenn ti demande ki bann resours edikasyonnel i ganny met a zour e pour revwar bann resours ki manke o nivo bann lekol. Sa i a ede fasilit lansennyman e osi laprantisaz a tou nivo.

Bann zenn onorab ti osi agree ki serten etidyan pa servi resours byen e ki zot devret pran plis responsabilite anver bann materyo edikasyonnel ki ganny met a zot dispozisyon.

Zot ti osi dir ki i neseser revwar leta bann masin fotokopi akoz sa i annan gran lenpak lo laprantisaz dan bann lekol menm o nivo pos-segonder.

Trwazyenm mosyon ti ganny prezante par Onorab Kelvin Benoit ki ti pe demande ki minister konsernen ki responsab pour prizon i regard dan posibilite pour ranforsi progranm reabilitasyon pour bann zenn ki’n ganny kondannen.

I ti dir ki sa i ava pouse konbat bann move lenfliyans menm dan prizon e osi ede prepar zot ki letan zot termin zot santans zot a vin bann bon sitwayen ki kapab reentegre pli fasilman dan lasosyete e kontribye dan devlopman pei.

Tou manm ti vot an faver tou le trwa mosyon, ki pou ganny prezante avek bann minister konsernen pour zot konsiderasyon.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *