Zenn Katolik i rasanble pour viv zot lafwa


13-September-2011

Zenn Katolik i rasanble pour viv zot lafwa

Sa selebrasyon, ki ti ganny animen par Per Collin Underwood, ti ganny organize par komite  pastoral zenn Katolik e komite ki ti prepar bann zenn Seselwa pour sa lazournen mondyal.

Pandan seremoni Dimans, en zenn, Samia Moustache, ti ganny sans partaz enpe bann aktivite ki ti ganny fer pandan sa levennman ki ganny organize par Legliz Katolik, e son reaksyon ler i ti war Lepap Benoît XVI.

I ti dir ki i ti etonnen par lakantite zenn Katolik ki i annan e par zot lafwa.
Samia ti azoute ki zot ti bezwen fer bokou lapriyer pour prepar zot pour san rankont e i anvi reviv ankor sa leksperyans.

Per Underwood pe anim selebrasyon Dimans dan Katedral Imakile Konsepsyon

Pandan sermon, per Underwood, ki ti osi akonpanny bann zenn dan sa pelerinaz, ti demann zot pour partaz zot lafwa ek leksperyans osi byen ki lanmour ki zot in gannyen koman bann kretyen avek zot bann kanmarad.

I ti osi lans lapel avek bann zenn ki enterese pour partisip dan sa enn rankont ki pou ganny fer an 2013 – Rio de Janeiro, Brezil – pour komans met zot pare.

Apre en lanmes byen ritme, bann zenn ti rankontre pour en seri aktivite ki ti enkli en animasyon spirityel osi byen ki serten refleksyon lo latitid bann zenn Sesel lo lafwa.

Sa rankont mondyal -- ki ti deroul depi le 16 ziska le 21 Out an Espanny -- ti ralye plis ki en milyon zenn Katolik atraver lemonn. Zot ti ganny sans pour partaz e agrandi zot lafwa e pour priye anba tenm « Anrasinen e fonde an Zezi-Kri e ferm dan lafwa. »

Sa rasanbleman i ganny fer par lenvitasyon lepap dan en lavil, tou le 2 a 3-an kot i prezid en lanmes spesyal e adres bann zenn.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *