Festival Kreol 2011 (23-30 Oktob)-Distrik Anse Royale pouakey seremoni louvertir


15-September-2011

Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, ki osi tyermenn Komite Festival Kreol, ti fer sa lanons pandan en konferans avek lapres Mardi kot Bibliotek Nasyonal.

Minis Shamlaye, akonpannyen par Madanm Onezime, pandan konferans avek lapres

Osi prezan ti sekreter prensipal pour kiltir Raymonde Onezime.
Minis Shamlaye ti dir ki sa lannen bann aktivite i preski parey labitid me pa pou lo en gran lanpler.

I ti fer resorti ki seremoni louvertir Anse Royale pou fer Dimans le 23 Oktob 11er bomaten kot Ladministrasyon Distrik e sa pou koensid avek aktivite popiler Dimans Kreol Borlanmer.

« Ti annan en gran seremoni louvertir pour Zwe de Zil ki ti atir bokou dimoun e Komite Festival Kreol in deside pour fer enn ki senp. »

I ti azoute ki pandan louvertir pou osi annan en pti laserenad kot pou war partisipasyon bann dimoun dan sid was Mahé.

E dernyen Sanmdi le 29 Oktob zot pe prevwar en lot pti laserenad avek bann zenn ki pou defile dan en pti parkour dan lavil Victoria. Sa aktivite pou termin kot Bibliotek Nasyonal kot pou annan en gran sware lanmizik ek ladans tradisyonnel.

Minis ti osi dir ki parmi bann nouvo aktivite i en latelye e lansman konkour fotografi.
« Sa i pour ankouraz bann zenn pour al dan sa form lar, » i ti dir.

Sa konkour fotografi pou ganny lanse dan sa bann mwan ki vini e final pou ganny fer dan Festival Kreol 2012.

Parmi bann lezot aktivite lo progranm ki’n touzour pli popiler i Moman Kreativite, Fon Lanmal, Bal Asosye ek Lakadans.

I ti eksplike ki sa lannen konpetisyon kanmtole pou ganny fer lo nivo rezyonnal e tou bann gannyan pou partisip dan en gran sware tradisyonnel kot Sant Kiltirel.

I ti azoute ki pandan lasemenn Festival Kreol pou osi annan en Bazar Kreol ki pou ganny organize par enn zot partner fidel – Lazans pour promosyon bann pti lantrepriz (Senpa).

« Sa Bazar Kreol pou en platform ki pou donn sans bann artizan ek pti biznes Seselwa vann manze, labwason, e osi zot bann travay artizanal ki’n fer isi menm, » i ti dir.

Minis Shamlaye ti osi dir ki  anmenmtan pou annan bann spektak lanmizik pour donn sa lanbyans Kreol e pour donn bann zenn ki pe konmans monte sa loportinite pour ganny vwar par piblik Seselwa.

Spektak mizikal Lakadans pou ganny fer posibleman kot Freedon Square, la kot bann artis enternasyonal sorti dan larezyon pou partisipe.

I ti azoute ki se en Bal Asosye ki pou ale ziska Dimans le 30 Oktob ki pou termin sa festival.

Lo size sponsors minis ti dir ki pour plizyer lannen Festival Kreol in annan bann partner fidel parey Air Seychelles osi byen ki plizyer lakonpannyen prive.

 I ti azoute ki menm si Zwe de Zil i fek pase, bokou partner in vin devan e i ti sezi lokazyon pour demann lezot pour donn zot sipor.
 
Minis Shamlaye i demann tou dimoun pour viv sa lafet dan zot kominote ek landrwa travay e pour selebre zot lidantite ek kiltir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *