Kanpanny Netwayaz Lemonn-Grand Anse Mahe I distrik pli prop


22-September-2011

Sa i en aktivite annyel dan kad Kanpanny Netwayaz Lemonn ki ti deroul depi le 16 ziska le 20 Septanm.

Bann gannyan dan en portre souvenir avek Minis Meriton e Minis Morgan

Sete ladministrater sa distrik, Raymonde Benstrong, ki ti aksepte pri Mardi apremidi pandan en seremoni ki ti fer dan restoran Seafront, ansanm avek bann kontrakter sa distrik.

Dezyenm plas ti al pour distrik Takamaka tandis ki distrik Mont Buxton in sorti trwazyenm.
 
Prezan kot sa seremoni ti Minis Dezinyen Vincent Meriton, ki osi Minis pour Devlopman Kominoter, Lazenes ek Spor ; Minis pour Zafer Enteryer, Lanvironnman, Transpor ek Lenerzi Joel Morgan ; Minis pour Lenvestisman, Resours Natirel ek Lendistri Peter Sinon ; bann ladministrater distrik, kontrakter dan distrik e reprezantan plizyer lazans ek departman.

Dan son diskour, Minis Morgan ti remersye tou bann ki’n partisip dan sa lalit pour gard Sesel prop e zoli, e pour fer sa aktivite nasyonal vin ankor enn fwa en sikse.

I ti fer resorti ki kanpanny pour gard lanvironnman prop e zoli pa aret la e i ti lans en lapel pour kontinyen met plis zefor pour gard lanvironnman lakour, distrik, semen ek Sesel an zeneral san salte ek polisyon.

Tenm nasyonal ki ti ganny swazir pour kanpanny sa lannen ti ‘Nou bann zil, Nou landrwa e Nou responsabilite’.

Minis Morgan ti dir ki si tou sitwayen i travay ansanm e adopte sa trwa bon pratik zestyon salte – redwir, reservi e resikle – Sesel pou reisi sirmont sa latas e sorti koman en venker.

« Sa kanpanny pa devret sel lenstans kot nou pare pour met prop, netwaye e anbelir. I devret vin en labitid toulezour, pour nou byennet e byennet nou pei an zeneral, » i ti dir.

I ti azoute ki depi ki sa kanpanny in komanse an 1994, bokou progre in ganny fer dan zestyon salte, kot gouvernman in inisye bann proze resiklaz salte.

Lisette Malvina, sef ziri, ti dir ki sa lannen konpetisyon ti vreman sere e ki pandan zizman sa komite ziri ti vwar ki lazans lanbelisman ek zestyon salte atraver bann kontrakter pe fer gran zefor pour gard pei prop menm si i pa fasil.

Zizman ti konsantre lo bann kriter tel ki lapropte semen, bus shelter, bin, larivyer ek lanmar, drenaz, salte ki ganny zete ilegalman e osi lenfrastriktir piblik.

Pandan sa seremoni, bann minis prezan ek sekreter prensipal pour lanvironnman Didier Dogley e osi bann manm ziri ti ganny rekonpanse avek en pti tokenn pour zot kontribisyon pandan sa kanpanny.

Bann gannyan konpetisyon kwiz ki ti fer lo radyo pandan sa kanpanny ti osi ganny rekonpanse pandan sa seremoni.

Distrik Grand Anse Mahe ti reisi sorti dan dezyenm plas an 2010 e sa lannen Madanm Benstrong in remersye tou bann ki’n kontribye pour sa distrik sorti venker.

I ti osi lans en lapel avek bann zabitan pour kontinyen kit sa distrik prop e pour depoz byen zot salte domestik.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *