LEDIKASYON VOTER-Lademokrasi - Koman nou pou konnen ler i annan lademokrasi ?


22-September-2011

• I annan en sistenm elektoral ki lib e zis e kot ou kapab garanti ou vot i sekre.
• I annan en sel lalis voter ki kredib.
• I annan partisipasyon tou sitwayen dan en fason responsab.
• I annan respe pour diferan pwennvi e latolerans lo nivo politik.
• I annan respe drwa imen.
• Bann reprezantan nasyonal e lokal zot ekout bann sitwayen e pran zot lopinyon an konsiderasyon.
• Ler gouvernans par lalwa i ganny respekte.
• Tou endividi i pran responsabilite pour fer lademokrasi fonksyonnen. 

En kontribisyon Komisyon Elektoral

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *