LEDIKASYON VOTER


23-September-2011

• Ler tou kandida ek parti politik i kapab fer son kanpanny dapre regilasyon ki’n ganny etabli (Lalwa Eleksyon ek Kod Kondwit), san restriksyon, entimidasyon ek labi.

• Ler tou sitwayen i kapab eksprim son lopinyon politik san ki i santi i kapab ganny viktimize akoz sa.

•  Ler tou voter ki’n anrezistre i kapab vote, san lenterferans par personn.

• Ler eleksyon i ganny organize dan lord e dan en fason enparsyel e transparan.

• Ler tou kandida konsernen i pare pour aksepte rezilta en eleksyon ki’n ganny fer dapre sa bann prensip.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *