Konferans bann levek Losean Endyen-Responsab bann dyosez Katolik rezyonnal i diskit konsern legliz


24-September-2011

Monsenyer Denis WieheSa trwa topik se: ledikasyon psiko-afektif ek seksyel bann zenn, nouvo fason ansenny levanzil e osi fason viv bann pret.

Dan en antretyen avek Zournal Nasyson sa semenn, Monsenyer Denis Wiehe, levek responsab dyosez Sesel e osi prezidan Konferans Episkopal bann Dyosez Losean Endyen pour sa dernyen 2-an, in koz lo sa trwa topik e fason ki legliz Katolik isi pe adres sa bann laspe.

An sa ki konsern ledikasyon psiko-afektif ek seksyel bann zenn, Monsenyer i fer resorti ki i annan en gran bezwen, pa zis dan sosyete larezyon me partou dan lemonn ozordi, pour plis ledikasyon seksyel e lankadreman neseser pour ed bann zenn viv zot seksyalite pa nenport koman me dan en fason responsab.

Monsenyer i dir ki isi Sesel parey partou dan bann zil larezyon, i annan bann mouvman ki pe fer en travay formidab menm si dan en fason enpe trankil kot zot donn formasyon non pa zis bann zenn me osi bann dimoun pour travay e ankadre sa bann zenn.
 
La i ti sit group Edikasyon a Lavi e a Lanmour (EVA) ki pour plizyer lannen deza pe non selman edik bann zenn me pe osi form plizyer dimoun dan lasosyete pour kontinyen enkilke dan nou lazenes sa bann bon valer.

Monsenyer ti osi koz lo lezot mouvman parey Youth Alive, Youth for Christ, e lezot ankor ki pe fer bokou travay avek bann zenn.

Me i ti dir ki kantmenm sa i annan bokou sanzman dan konportman bann zenn e sa sirtou kot seksyalite i konsernen vi bann diferan lenfliyans par teknolozi ki bann zenn zot atas bokou lenportans avek e sa i montre ki pa zis Legliz me soyete osi i annan bokou travay pour fer.

“Legliz pe fer sa ki i kapab avek mwayen e resours ki i annan me i bezwen sipor tou bann lezot dimoun, mouvman e sosyete pour donn en koudmen,” Monsenyer i dir.

I fer remarke ki fas a tou sa bann sanzman dan lemonn kot Sesel pa ganny eparnye, legliz osi pe esey fer son mye pour sanz son fason fer keksoz.

“Legliz pe pti-a-pti rod bann meyer fason pour reste an kontak avek bann zenn fas a bann  kouran sanzman ki pe tap sosyete tre for. Travay legliz i kontinyen akoz i bezwen adapte avek bezwen lazenes pour asire ki zot reste ferm dan zot lafwa,” Monsenyer i dir.

Monsenyer i azoute ki i annan aktyelman dan legliz Katolik anviron en dizenn mouvman ki pe travay pour ankadre bann zenn, ekout zot bann konsern e dan en fason pour asire ki zot trouv zot plas dan lavi Legliz.

I ti fer remarke ki menm sa, lamas pa pe ganny touse par tou sa zefor e ki sanmenm i enportan ki legliz i bezwen toultan pe rod bann nouvo fason pour reste an kontak avek dimoun sirtou lazenes.

Pour sa ki konsern nouvo fason ansenny Levanzil Monsenyer i dir ki la ankor legliz i bezwen rod bann nouvo linisyativ ki pou enteres dimoun.

“Avek modernite ek developman dan pei legliz osi in antre dan en nouvo letap e legliz, menm si sa i tre difisil, i bezwen retourn ver labaz. Se pour sa ki mon krwar ki tou kretyen avek ou san bokou ledikasyon i bezwen ganny sans pour konpran Levanzil dan en fason pour ki i tous zot lavi,” Monsenyer i dir.

I dir ki al lanmes e obzerv bann sakreman menm si i esansyel i pa ase.

“Legliz i bezwen ed bann adilt pour konpran pli byen zot lafwa,” i ti fer resorti
Formasyon dan lavi kretyen i enn sa bann linisyativ pour montre dimoun Levanzil dan en langaz e mwayen senp.

Inisye par Legliz depi 2006, ozordi anviron 1500 a 2000 katolik in aprofondi zot konnesans dan Levanzil.

Pour komanse bann formater sorti aletranze in vin isi kot zot in form en lekip ki ozordi pe enstri lezot
“Sa metod i tre aktif e i kouver tou lapse lavi imen an relasyon avek Levanzil.

Monsenyer i dir ki toulezan i annan bann diferan group dan bann parwas ki swiv sa bann formasyon e Legliz i ankouraz bann parwas pour met plis lanfaz lo partisipasyon e langazman kominote dan sa bann formasyon ki deroul an Kreol e ki bon pour devlopman spirityel bann krwayan.

Monsenyer i dir ki i annan bokou zefor dan legliz pour travay avek bann paran letan zot vin rod sakreman pour zot zanfan e sa pe kontinyen.

Lo sa dernyen topik ki konsern lafason ki bann pret i viv dan legliz, Monsenyer i dir ki isi Sesel i annan bokou rankont kot bann pret i zwenn ansanm avek zot levek pour reflesir lo zot misyon e travay dan parwas.

Levek limenm i fer en parkour dan tou parwas tou le mwan kot i rankontre bann responsab, diskit avek bann parwasyen e ekout zot konsern e problenm e osi selebre lanmes avek zot.

I dir ki sa i parmi bann fason pour ankouraz sa renouvelman dan fason fer legliz e osi donn sipor bann pret.
Me la ankor, Monsenyer i dir ki menm si legliz i annan son bann febles parey tou bann lenstitisyon, i annan bokou travay ki pe ganny fer e sa pou kontinyen baze lo mwayen ek resours ki legliz i annan.

M-A. L.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *