Tranzaksyon deviz etranzer


26-September-2011

Dan lartik sa semenn Labank Santral Sesel pou ofer serten gidans dan meyer fason pour fer tranzaksyon deviz etranzer.

Kote mon kapab fer tranzaksyon deviz etranzer?

Isi Sesel lalwa i permet zis bann lakonpannyen otorize, savedir labank ek biro deviz etranzer ki’n ganny laysenns par Labank Santral, pour ofer servis deviz etranzer. En lalis tou labank ek biro deviz etranzer i kapab ganny vwar lo sit enternet Labank Santral (http://www.cbs.sc). Pandan 2010 lalwa in ganny amande pour permet lotel osi pour fer serten tranzaksyon deviz etranzer pour en pti kantite larzan. I annan en diferans dan servis ki lotel i kapab ofer, spesifikman:

a) Labank i kapab ofer plis kalite tranzaksyon deviz etranzer, ki enkli aste e vann deviz etranzer dan form larzan, drafts, traveller’s cheques ek lezot lenstriman; zot kapab pret larzan kliyan (loan) e anmas larzan zot kliyan (deposit); e fer lezot peyman enternasyonnal.

b) I annan de kategori biro deviz etranzer, Kategori A ek Kategori B. Tou lede Kategori i kapab aste e vann deviz etranzer dan laform biye, konny ek traveller’s cheques, me zis biro deviz etranzer ki dan Kategori A ki kapab ofer servis pour transfer larzan.

c) Lotel i zis kapab fasilit tranzaksyon dan sekter lotel. Zot zis ganny otorize pour esanz deviz pour zot kliyan, e pour en sonm ki pa plis ki 300 Ero, oubyen son ekivalan dan en lot deviz, pour sak tranzaksyon.

Lekel ki fikse to lesanz e bann kou ki asosye avek?

Bann labank ek biro deviz etranzer i fikse zot to lesanz ek kou san lenterferans Labank Santral. To lesanz i totalman determinen par marse.  Sa i vedir ki to lesanz i an rezilta demann pour deviz e lakantite deviz dan lekonomi. Par egzanp, pour en serten deviz si demann i o e lakantite deviz i ba, normalman to lesanz i o pour sa deviz.
Alafen en lazournen, bann labank ek biro deviz etranzer i anvoy en rapor tou zot tranzaksyon kot Labank Santral. Sa bann lenformasyon i ganny servi pour kalkil bann to mwayenn ki ganny pibliye lo son sit enternet, magazin lokal ek televizyon.

Ki mon bezwen konsidere ler mon pe fer en tranzaksyon deviz etranzer kot en labank oubyen en biro deviz etranzer?

Kan ou pe aste larzan oubyen ou pe fer en transfer larzan kot en labank oubyen biro deviz etranzer, toultan fer sir ki ou konnen davans ki to lesanz e konbyen ou pou ganny sarze pour sa servis. Lir atantivman tou lenformasyon lo lalis to lesanz. Si i annan okenn keksoz ki pa kler lo to lesanz oubyen sa kou ki al avek, demande konbyen larzan ou pou gannyen antou pour sa tranzaksyon.

To lesanz ek kou ki al avek i normalman diferan pour sak labank ek biro deviz etranzer. I annan ki permet ou pour negosye en to lesanz pour ou tranzaksyon e i kapab ofer en meyer to lesanz depandan lo lakantite larzan ki pe ganny esanze. Alors i dan ou lavantaz pour fer konparezon ant diferan labank ek diferan biro deviz etranzer e fer letour pour pli bon pri.

Kan ou pe fer tranzaksyon, verifye byen:
a) Si sa lenformasyon lo ou resi i parey lenformasyon ki sa labank oubyen biro deviz etranzer in donnen, tel ki sa to lesanz ki’n pibliye, kou pour sa servis e okenn lezot term ek kondisyon pour sa lesanz.
b) Verifye si lakantite larzan ki ou’n gannyen i korek pour ou rezourd okenn problenm ki kapab ganny rezourd deswit.

Toultan verifye kondisyon bann biye ki ou gannyen, sa i vedir, si i pa’n andomaze, vye oubyen i nepli an sirkilasyon.

Roupi Sesel ki vye oubyen andomaze i kapab ganny sanze kot Labank Santral Sesel. Me deviz etranzer pa kapab ganny sanze akoz Labank Santral Sesel napa lotorite pour sanz deviz etranzer.

Fer okenn konplent imedyatman apre en tranzaksyon kot sa labank oubyen biro deviz etranzer. Sa labank oubyen biro deviz etranzer pou normalman esey rezourd ou konplent deswit, e si napa en solisyon imedyat, ou kapab fer ou konplent an ekri avek sa labank oubyen biro deviz etranzer, e sa labank oubyen biro deviz etranzer i oblize donn ou en larepons an ekri ek lenformasyon lo okenn aksyon ki pe ganny pran. En larepons i devret ganny donnen dan pa plis ki 21 zour. Si sa konplent pa’n ganny  rezourd dan 21 zour, alors sa konplent i kapab ganny anmennen kot Labank Santral.

Pour plis lenformasyon silvouple telefonn nou lo 4282065/4282095, oubyen e-mail nou kot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pour plis lenformasyon lo tranzaksyon deviz etranzer.

En kontribisyon Labank Santral Sesel

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *