Josephine Bibi i selebre son 100enm lanniverser


28-September-2011

Tou ti konsman avek soley kouse e Madam Bibi ti antoure par son bann zanfan, pti zanfan, aryer pti zanfan ek zanmi.
Madanm Bibi zour i tif et son 100enm lanniverser
Madanm Bibi, ki ankor for pour son laz, ti antre dan lasal an marsan malgre ki i ti bezwen en pti sipor.

Menm si Madanm Bibi pa ti kapab koz avek medya a sa moman, son bann zanfan ti dir avek zournal Nasyon ki zot manman in reste Port Glaud tou son lavi, i annan set zanfan, e in fer plizyer kalite metye tel ki travay konman en domestik, e travay dan lendistri kannel ek koko.

Osi prezan pour sa lokazyon ti Minis pour Devlopman Kominoter, Lazenes ek Spor Vincent Meriton, sekreter prensipal pour Devlopman Kominoter Olsen Vidot ek direkter zeneral pour devlopman kominoter Dan Frichot.

Philippe Guitton ti pe reprezant lotel Ephelia – enn bann partener kle ki’n finans parti lanniverser Madanm Bibi.
Kire laparwas, Per Eric Leon, ti konmans seremoni avek lapriyer e tou sa ki ti la ti donn lanmen sant bann kantik ki ti swiv. Apre Per Leon ti donn Madanm Bibi lakominyon.

Minis Meriton ti felisit sa envite doner e demann Bondye pour kontinyen beni li, ek son bann zanfan e pti zanfan.
Minis ti answit prezant Madanm Bibi avek en meday, e swet li bonn aniverser. Bann envite ti swiv, e bokou zot ti alinyen pour prezant Madanm Bibi avek kado e pas li zot bann meyer swe.

Malgre en pti defayans dan sistenm odyo, bann ki ti la ti sant diferan sanson e ti menm annan en lakoral spesyal ki ti’n formen pour sa lokazyon. Ti osi annan bann performans artistik sirpriz fer par bann zanmi ek fanmiy.

Apre ki Madanm Bibi ti’n koup son gato e les tou dimoun fini tir portre, i ti pran en pti lasante.

Lasware ti kontinyen avek dinen e en moman kot ban envite ti sosyalize e selebre lakonplisman Madanm Bibi.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *