Mesaz Minis Meriton pour Lazournen Enternasyonal Trwazyenm-az le 1 Oktob 2011.-‘Bonn fet tou bann trwazyenm-az!’


03-October-2011

Minis pour Devlopman Kominoter, Lazenes ek Sport in dir sa dan son mesaz alokazyon Lazournen Enternasyonal Trwazyenm-as ki ti tonm le 1 Oktob.

Teks entegral mesaz minis i lir koumsa :

“Lavi modern i en kouran for ki anmenn bokou keksoz avek li. I annan sa ki bon e sa ki move.

Bann konsekans negativ parey materyalizm, lanvi ganny larzan vitman san travay dir, e latitid lesefer i afekte sirtou nou lazenes ki ankor mank leksperyans lavi e ki pa ankor anrasinen dan bann valer tel ki lapartaz, lonnekte e ladrwatir.

« Zot bann trwazyenm-az zot parey bann mouyaz ki pa fasil pour sa kouran lavi modern derasinen. Sa se akoz zot posed bann valer, bann kado presye tel ki lapolites, latolerans, bon savwar viv ki vo plis ki lor.

« Mon swe se ki zot transmet sa bann valer avek nou bann zenn pour ki zot a kapab reziste kont sa kouran move lenflians ki zot pe fer fas avek. Dan sa fason zot a kontribye pour rann sa monn pli meyer ki i ete ozordi.

« Gouvernman ek lasosyete Seselwa i apresye rol ki nou bann trwazyenm-az pe kontinyen zwe dan devlopman nou pei e nou tre rekonnesan anver zot.
« Mersi e bonn fet ! »

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *