Dyalog lo renesans sosyal-Edikater i aport zot kontribisyon


07-October-2011

Sa ti pandan en senpozyonm en demi-zournen dan Sant Konferans Enternasyonal pour bann ansennyan dan kad aktivite pour komemor Lasemenn Ansennyan.

Minis Meriton pe adres bann envite ek delege kot louvertir sa senpozyonm yer

Vincent Meriton, Minis responsab pour Devlopman Kominoter, Lazenes ek Spor, ki osi tyermenn sa komite ki’n ganny met anplas pour kordin sa dyalog lo nivo nasyonal, ti lans sa premye konsiltasyon.

Minis pour Ledikasyon, Lanplwa ek Resours Imen Macsuzy Mondon, Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, plizyer sekreter prensipal, bann responsab lekol ek ledikasyon, ansennyan zot menm, parmi lezot envite, ti prezan pour asiste louvertir e fer zot kontribisyon dan sa dyalog.

Fodre dir ki bann ansennyan lo Praslin ek La Digue ti osi partisip dan bann dyalog parey ki ti fer lo sa de zil yer.

Dan sa dyalog yer, bann ansennyan ti abord trwa size e sa ti:

• Rol ek responsabilite paran e kominote – eski nou pe fer ase?

• Defi dan ledikasyon

• Teknolozi ek ledikasyon: fason teknolozi i ganny servi – ize ou abize?

Madanm Marie-Josée Bonne sorti dan Minister Devlopman Sosyal ek Kiltir, ti fer en prezantasyon lo sa size e sa ti swiv par kestyon, leklersisman e komanter.

Madanm Bonne ti met lanfaz lo striktir ek konpozisyon bann fanmir dan Sesel ozordi e pwen ki bann partisipan ti annan pour reflesir lo la ti : Eski striktir fanmir Seselwa ozordi i annan lenpak lo kalite konportman zanfan?  Eski paran pe fer ase pour byen elve zot zanfan? Kwa ki fer en bon paran?

Ti annan bokou kontribisyon lo sa size e Madanm Sheila Pool, en ansennyan e responsab dan ledikasyon, ti fer resorti ki menm si i annan diferan kalite striktir fanmir, sa ki esansyel dan zot tou se paran oubyen adilt ki okip e edik zanfan e lo ki bann zanfan i depan.

Si zanfan i mal konport zot, nou bezwen retourn dan sa bann fanmir e vwar ki kalite adilt ki okip e elve zot.
 
I ti sizere ki bann fanmir, sirtou bann kot zanfan i annan problenm, i bezwen ganny revwar. I ti dir ki limenm, koman en paran, i pa kwar ki paran pou zanmen kapab fer ase akoz nou pa parfe.

Lo son kote, en lot responsab ledikasyon, Selby Dora, ti dir ki paran pa pe fer ase e i annan nesesite pour plis resers a fon pour vwar bezwen sa bann diferan fanmir dan en fason pour kapab fer bann progranm pour ed zot.

Madanm Bonne ti dir ki menm si li osi i krwar i annan nesesite pour pli resers, fodre dir ki i annan plizyer lorganizasyon, mouvman relizye ki deza pe fer bokou dan sa domenn.

Me Minis Meriton ti fer resorti ki lo sa kote i annan nesesite pour kordin sa bann travay akoz aktyelman sakenn pe fer enpe travay me dan en fason izole.

I neseser travay ansanm, ranforsi bann striktir anplas e armoniz bann aksyon, Msye Meriton ti dir.

“Ozordi tou Seselwa i konsernen avek sityasyon sosyal dan nou pei. E tou Seselwa i osi annan en devwar pour ede redres sa sityasyon. Sa dyalog alor pou permet nou pa zis idantifye bann defi – me pli enportan rol sakenn de nou dan sa prosesis,” Msye Meriton ti fer resorti dan son diskour pour lans sa dyalog yer.

Dan 2enm prezantasyon, Mariette Mondon, en manm lasosyasyon bann responsab lekol, ti adres bann defi dan ledikasyon ki bann ansennyan i fer fas avek toulezour e la ankor pwen pli pertinan ki ti ganny fer resorti ti move konportman zanfan ki enkli lensolans, mank respe ek disiplin parmi lezot.

Elissa Lalanne, en etidyan Lekol A-Level, avek 2 lezot koleg sorti dan lasosyasyon etidyan, ti adres size teknolozi dan sa monn ozordi, dan ledikasyon e dan lavi bann zenn.

Sa 3 zenn ti koz lo bann benefis ki teknolozi – si i ganny byen servi – i kapab anmennen e osi bann problenm ki kapab arive si i ganny mal servi oubyen abize.

Fodre dir ki apre tou bann prezantasyon ti annan diskisyon dan group e en sesyon plenyer.

En potparol Departman Ledikasyon in fer resorti ki tou sa bann rekomandasyon ek kontribisyon ki’n ganny fer e ki konsern ledikasyon e bann ansennyan zot menm pou ganny adrese par sa minister e lezot pou ganny pran an kont par komite nasyonal sa dyalog.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *