Dyalog lo renesans sosyal pour zabitan Praslin sa wikenn


08-October-2011

A traver 2 rankont - enn dan lekol primer Baie Ste Anne e lot dan lekol segonder Grand Anse depi 2er apremidi ziska 4er, bann zabitan pou ganny sans eksprim zot lekor ouvertman, fer kontribisyon konstriktiv e donn lide lo meyer fason sosyete, kominote e tou dimoun ansanm a kapab trouv meyer fason pour adres sa bann fleo.

Letan i ti lans premye konsiltasyon pour bann ansennyan Zedi, tyermenn komite ki pe kordin sa bann dyalog lo nivo nasyonal, Minis Dezinyen Vincent Meriton ti fer resorti ki :

• Renesans sosyal e moral i konpri nou fason viv, i enkli sa ki nou fer dan piblik e dan prive, sa ki nou kasyet e sa ki nou les dimoun vwar.

• Renesans sosyal e moral i osi konpri nou bann krwayans ek konportman e i konsern lafason ki nou elve nou zanfan e  tret nou kanmarad.

• Renesans sosyal e moral i annan pour fer ek bann valer imen ki’n toultan la avek nou : Respe. Respe pour lord ek lalwa, respe pour propriyete nou prosen ek propriyete piblik.

Tolerans : Tolerans pour krwayans, lopinyon ek pwen-d-vi lezot ki diferan avek pour nou. Responsabilite : Responsabilite dan nou travay, responsabilite dan nou fanmir e dan nou kominote, lanmour e en sans responsabilite pour pei nou nesans.
« Alor parey nou vwar, sa i konsern tou dimoun, » Msye Meriton ti dir.

“Annou regard otour nou ozordi, annou regard dan nou lakour, dan nou landrwa travay e dan nou kominote. Annou get bann loportinite ek bann defi, bann keksoz ki fer nou fyer e bann ki fer nou kanmi. Annou get bann keksoz ki fer nou riye e bann ki aras leker e fer nou plere. Eski nou satisfe ek sa ki nou pe vwar otour nou ozordi ?” Msye Meriton ti demande.

« Ki nou anvi vwar dan nou kominote e dan nou sosyete ? Kisisa ki nou menm nou nou kapab fer pour fer ladiferans.

« Se sa labaz sa dyalog nasyonal. E se pour menm rezon ki nou tou Seselwa nou annan en rol pour zwe”, Msye Meriton ti dir.

Dyalog lo renesans sosyal pou osi deroule dan bann diferan distrik ek landrwa travay e bann zour e ler pou ganny kominike o fir e anmezir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *