Bann partener fidel i montre zot sipor anver Festival Kreol 2011


10-October-2011

Reprezantan bann partener ki’n ofer zot kontribisyon dan en portre souvenir avek Minis Shamlaye ek staf departman kiltir

Dan en pti seremoni semen pase kot lasal konferans departman kiltir, Minis pour Kiltir ek Devlopman Sosyal Bernard Shamlaye ti aksepte donasyon sorti kot reprezantan labank MCB, lakonpannyen JCJ, Sacos, Labank Devlopman Sesel (DBS), lakonpannyen Zil Air, SPTC, Kenwyn House, SBC, H. Savy Insurance ek lanbasad Lafrans.

Minis Shamlaye ti remersye tou bann ki’n kontribye anver sa levennman annyel e ti dir ki menm si bokou lakonpannyen ek lorganizasyon in kontribye pour Zwe de Zil Losean Endyen ki fek terminen, i kontan pour vwar ki zot in osi reponn lapel pour Festival Kreol.

I ti dir ki tou kontribisyon i ganny byen apresye, finansyel koman led, kot par egzanp lakonpannyen transpor piblik SPTC pe osi ede pour transport bann partisipan sa festival.
 
Minis Shamlaye ti terminen an donnan tou bann partener Festival Kreol randevou pour sa levennman ki pou deroul depi le 23 ziska le 30 Oktob.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *