Kanser i kapab ganny evite


15-October-2011

Bokou kanser i devlope par nou stil lavi atraver fimen, lalkol, manz bokou lagres, e mank legzersis.
Kanser i osi kapab devlope par bann fakter lanvironnman parey soley, radyasyon ek kemikal.
Swiv en stil lavi an bonn sante e anpes ou ganny kanser.

Ki ou kapab fer?

Pa fimen. Si ou fimen, arete.
• Rod sipor ou fanmir e zanmi pour ed ou arete
• Zet tou ou sigaret ek brike
• Zwenn en group sipor
• Frekant dimoun ki pa fimen
Enkli legim ek fri dan sak meni.
• Manz legim ki annan fey ver e fri kouler zonn akoz zot kontyen bokou vitanmin ek mineral
• Manz manze ki annan filas tel ki gro manze, dipen, diri gri ek sereal
• Evit manze ki’n ganny prezerve avek bokou disel
Gard en bon lapeze
• Fer aktivite fizik omwen 30 minit , 5 fwa par semenn
• Retir tou lagres dan lavyann ek lapo poul avan kwi
• Servi dile ki annan mwens lagres ladan tel ki skimmed milk
• Evite manze ki’n griye, barbecue, oubyen fri dan bokou delwil. Plito stew, kwi a la vaper oubyen dan four koman bake
Limit konsonmasyon lakol
• Si ou servi lakol, pa depas plis ki 2 grog par zour
Fer ou bann test regilyerman
• Egzamin ou tete oubyen testikil tou le mwan an servan ou lanmen devan en laglas
• Fer ou test ‘papsmear’ omwen en fwa tou le lannen si ou aktiv seksyelman
Pour plis lenformasyon, kontakte ners dan ou distrik oubyen telefonn helpline Cancer Concern Association lo 2522440.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *