Lotorite Lavyasyon Sivil Sesel i donn son sipor Festival Kreol


17-October-2011

Msye Faure ( a gos) i remet kontribisyon son lorganizasyon avek Minis Shamlaye

Dan en pti seremoni dan son biro kot erport Pointe Larue Zedi apremidi, sef egzekitif sa lotorite, Msye Gilbert Faure, ti prezant tyermenn komite lorganizasyon Festival Kreol, Minis Bernard Shamlaye, avek en lanvlop ki kontyen bann pri pour en lavaler 50 mil roupi.

«I avek bokou plezir ki nou’n reponn pozitivman lapel pour siport aktivite kiltirel pour promouvwar kiltir ek lidantite Kreol,» Msye Faure ti dir letan i ti prezant Msye Shamlaye avek sa kontribisyon.

Fodre dir ki pandan sa 2 dernyen lannen sa lorite in siport fidelman konpetisyon kwiz ki organize pandan sa festival me sa lannen sa lotoritie pe osi donn en pri pour Moman Kreativite.

«Nou’n montre nou volonte koman en lorganizasyon ki pe kontribye anver devlopman sosyo-kiltirel nou pei,» Msye Faure ti dir.

Sa prezantasyon ti deroul dan prezans sekreter prensipal pour Kiltir Raymonde Onezime, serten  responsab sa menm minister osi byen ki travayer sa lotorite.

Letan i ti pe remersye Msye Faure ek son bann travayer, Msye Shamlaye ti dir ki i espesyalman kontan pour sa sipor e i ti felisit sa lotorite pour kontinyelman siport aktivite ki promouvwar lazenes ek zanfan dan Festival Kreol.

Msye Shamlaye ti fer remarke ki menm si in annan bokou aktivite enportan ki’n demann bokou kontribisyon, sa pa’n anpes bann partner fidel sa festival pour kontinyen anmenn zot sipor.

Msye Shamlaye ti profite pour swet sa lotorite bokou sikse dan son travay e osi swete ki i a kontinyen siport bann aktivite parey alavenir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *