Lasosyasyon dimoun avek difikilte pour tande-Bann manm i met pare pour Festival Kreol


21-October-2011

Manmzel Antonio (3enm aparti gos) pe partaz son konnesans avek manm lasosyayon lokal

Avek en progranm aktivite tre sarze, manm sa lasosyasyon pa’n annan ase letan pour prepar bann lenz ek akseswar pour kapab pran par dan sa festival me kantmenm sa zot pe partisip avek lavant bann diferan kari lokal e osi bann pti manzay prepare lokalman.

Sa bann pla kari pou akonpannyen avek tyapati ki manm sa lasosyasyon pou vann pandan lafwar lakwizin Kreol ki Senpa pou organize pour en semenn antye pandan Festival Kreol.

Pour fer ki manm sa lasosyasyon zot byen prepar zot pour zot partisip dan sa aktivite, zot in resaman swiv en formasyon donnen par en gran chef  Sid Afriken ki spesyaliz dan lakwizin Endyen e ki aktyelman dan pei an vakans.

Manmzel Jenny Antonio i en gran zanmi bann manm lasosyasyon pour dimoun avek difikilte pour tande isi e in ed zot pour prepar sirtou tyapati e osi kari.

Responsab sa lasosyasyon, Anita Gardner, i dir ki manmzel Antonio i en tre bon zanmi e se li ki pran ansarz bann manm lasosyasyon a sak fwa ki zot bezwen asiste kek formasyon oubyen fonksyon Sid Afrik.

Madanm Gardner i dir ki bann manm in byen akeir bann teknik ki manmzel Antonio in pas avek zot e zot pe espere pour demontre tousala pandan Festival Kreol byento e tou dimoun i ganny envite pour vin degiste sa bann bon pla.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *