Pirog Nanm -- en pyes teat avek bokou moral ki fodre pa ou manke


21-October-2011

I zisteman lo sa keksoz ki dwatet fer nou tou per ki sa pyes teat i baze, me selman sa nanm i drog – sirtou eroin ki pe afekte nou bann zenn, detri nou bann fanmir e fer en kantite ditor nou sosyete.

A en moman kot tou dimoun pe ganny apele pour fer zot kontribisyon lo pli bon fason pour adres bann problenm sosyal ki drog pe anmennen dan nou pei, Lasosyasyon Teat an kolaborasyon avek Konsey Nasyonal pour Lar pe travay lo en pyes  teat ki annan pour tit Pirog Nanm.

Sa pyes, ki annan antou 4 senn, in ekrir e met ansenn par Mary-Vonne Eugenie, ki osi en aktres.

Sa pyes, ki enn bann aktivite Festival Kreol, pou zwe pour premye fwa Mardi le 25 Oktob dan Lasal Teat Nasyonal, Mont Fleuri, apartir 7er30 diswar e tiket i kout 50 roupi selman.

Tiket i deza anvant kot laboutik souvenir Festival Kreol, Carrefour des Arts obor Bibliotek Nasyonal.

Dan en pti konversasyon avek zournal Nasyon sa semenn, Madanm Eugenie ti dir ki mesaz ki sa pyes i oule fer resorti se ki letan nou bann zenn i tonm dan drog zot anbark dan en pirog nanm, an-dot-mo dan en problenm ki difisil pour zot sorti, ki konplik zot lavi e osi lavi lezot dimoun otour zot e sa i fer ki pa bokou dimoun ki konpran zot.

Me Madanm Eugenie i fer resorti ki menm si nou pa pou kapab tir zot dan sa problenm, nou kapab ede atraver nou konprenezon ek sipor.

«Nou bezwen kontinyen koz avek sa bann dimoun, esey konpran zot e rod fason pour ed zot e sa i a fer ki zot menm zot a pran sa desizyon pour sanze e refer zot lavi. Sa i pa en keksoz fasil me i posib,» Madanm Eugenie i dir.

I ti fer remarke ki sanmenm ki’n arive dan sa pyes.
Bann sekans i deroul otour 2 garson ek 2 fiy ki ti lo eroin, problenm ki sa depandans ti anmennen dan zot lavi e lavi zot fanmir e douler ki sa ti fer plizyer dimoun santi.

Me ki mannyer sa bann dimoun ti fer pour sanze e deside pour repran zot lavi anmen? Lekel ki’n ed zot? Tousala ti a bon konnen me ou pou kapab dekouver si ou vin vwar sa pyes.

Me sa ki byen dan tousala se ki ozordi sa kat dimoun in sanze konpletman e zot pe fer byen dan zot lavi. I annan enn ki menm annan son prop biznes koud.

Antou 13 akter ek aktres pe pran par dan sa pyes ki Madanm Eugenie i dir i annan bokou leson pour aprann ladan.

Alor pa mank sa gran randevou Mardi swar dan Lasal Teat Nasyonal, Mont Fleuri.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *