Kont labank ki inaktiv


24-October-2011

Sa bann kont i souvan ganny apele dormant account an angle. Isi Sesel en kont ki inaktiv i ganny kategorize konman inaktiv apre 6 mwan a 2-an depandan lo polisi sak labank.

Laplipar labank i aplik serten sarz lo sa bann kont ki inaktiv. Serten i aplik en sarz tou le mwan, ki kapab redwir balans lo sa kont ziska zero. Alors i enportan pour rod lenformasyon lo bann sarz avan ouver en kont e pour fer sir ki ou okouran okenn sanzman dan sarz.

Legzanp serten sityasyon ki fer ki en kont i inaktiv:

• Propriyeter sa kont i kit pei pour en peryod letan kot i pa servi sa kont.

• Propriyeter sa kont i mor e i pa kit lenformasyon pour son fanmiy lo sa kont.

• Paran i oubliye ki i ti’n ouver en kont pour son zanfan kan i ti ankor pli pti.

Pour evite ki en kont i ganny konsidere konman inaktiv, propriyeter sa kont i kapab depoz en pti sonm larzan lo sa kont avan sa peryod letan ki sak labank i konsider sa kont konman inaktiv. Si i nepli annan en nesesite pour sa kont, sa propriyeter i kapab ferm li.

Si pandan 10-an propriyeter en kont ek lezot propriyete kot labank pa fer okenn tranzaksyon oubyen ekrir sa labank, sa kont oubyen propriyete i ganny konsidere konman propriyete abandonnen e anba lalwa sa i ganny administre par Labank Santral. 

Sa bann propriyete abandonnen i enkli:
• Larzan dan kont.
• Konteni kof (oubyen safe deposit box an angle), ki son lagreman pour kliyan lwe in fini.

Kan kont oubyen propriyete i abandonnen, labank i anvoy en let kot kliyan. Me selman, kliyan pa toultan ganny let akoz i annan de fwa ki sa kliyan pa’n enform labank ki in sanz landrwa reste. Labank i osi bezwen pibliy tou propriyete abandonnen de fwa dan en zournal avan lafen dimwan Me sak lannen. Sa piblikasyon i ganny fer pour enform piblik lo zot propriyete ki’n abandonnen. Lalis kont abandonnen i osi ganny afise dan sak labank ziska Me lannen answit pour kliyan kapab verifye si zot non i lo sa lalis.

Apre sa piblikasyon, si sa kliyan pa kontakte sa labank, sa bann propriyete abandonnen i ganny transfer Labank Santral alafen Zilyet son lannen answit. Sa i ganny fer pour redwir loportinite pour sa larzan oubyen lezot propriyete abandonnen mal ganny zere.

Tou bann konsern pour reganny propriyete abandonnen i devret ganny fer atraver labank komersyal ki answit kontakte Labank Santral. Pour ganny rann propriyete abandonnen lidantite sa dimoun ek son dwa pour li fer sa demann i bezwen ganny verifye.

En kontribisyon Labank Santral Sesel

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *