26enm Festival Kreol-Laserenad i met lanbyans dan distrik Anse Royale


24-October-2011

Menm si i pa ti lo en gran lanpler parey dan bann lannen presedan, sa Laserenad ti enn ki ti ganny byen apresye par manm piblik ek viziter ki ti’n ralye pour regarde.

Laserenad ti komans lo grannrout vizavi lotel Le Relax e diriz dan parti santral sa distrik kot tou bann lenfastriktir esansyel i baze.

Parmi bann tenm ki ti’n ganny swazir pour sa Laserenad ti maryaz, labiyman ki ti servi pour dormi ladan, bann diferan liniform lekol ek landrwa travay.

Bann zanfan, zenn e osi bann pli aze ti danse e sante pandan ki zot ti tras zot larout ver biro ladministrasyon distrik kot seremoni louvertir sa festival ti deroule.

Apard Laserenad yer dan distrik Anse Royale, ti osi annan en lanmes kreol ki ti deroul dan legliz Sen Zozef e aktivite tre popiler ‘Dimans Kreol borlanmer’ kot en varyete keksoz ti anvant.

Nou anmenn nou lekter en seleksyon portre tire par nou fotografer Patrick Joubert ki demontre serten moman for sa Laserenad.

   

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *