Louvertir 26enm Festival Kreol- ‘En selebrasyon nou lidantite ek kreolite’


24-October-2011

Vis-Prezidan Danny Faure ti dir sa pandan ki i ti ofisyelman lans sa festival yer dan distrik Anse Royale dan prezans ansyen Vis-Prezidan Joseph Belmont, Minis Dezinyen Vincent Meriton, Sef Ziz Fredrick Egonda-Ntende, Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, ki osi tyermenn komite Festival Kreol, parmi plizyer lezot minis.

Osi prezan ti plizyer o zofisye gouvernman, zidisyer ek manm kor diplomatik e manm elekte pour distrik Anse Royale Derek Samson.

Msye Faure ti dir ki sa lemonn ki nou viv ladan ozordi i enn tre diferan vi ki in vin pli konpleks avek plis defi, osi byen ki loportinite.

«Teknolozi modern in kas tou frontyer e anmenn tou bann pei e pep pli pre ansanm dan sa vilaz global,» i ti dir.
Msye Faure ti azoute ki sa festival i en moman kot nou pwiz dan nou leritaz, dan bann bon valer e fer rapel ki sa pep i vreman ete.

«Se sa ki gid nou pour viv byen dan sa lemonn ozordi. I donn nou sa direksyon pour progrese dan modernite e anmenmtan byen anrasinen dan tou sa ki bon dan nou tradisyon,» i ti dir.

I ti azoute i enportan ki nou aplik sa dan nou fason viv e dan nou travay toulezour.

«Ler nou fer en nouvo devlopman i enportan ki nou prezerv e ranforsi larmoni ant imen, lanatir ek bann nouvo konstriksyon, fasilite ek teknolozi,» i ti dir.

Msye Faure ti dir ki sa seremoni louvertir i en selebrasyon leritaz natirel ek kiltirel Seselwa e i souliny byen ant lanatir e fason viv sa pep.

I ti fer resorti ki sa lannen i lannen enternasyonal pour lafore e i osi lannen kot Sesel in ogmant lakantite son teritwar teres ki proteze pour ariv plis ki 50%, en pli o poursantaz ki okenn pei dan lemonn.

Msye Faure ti felisit bann ki pe partisip dan lorganizasyon sa 26enm edisyon Festival Kreol e osi bann ki’n kontribye dan finansman sa selebrasyon.

In demann pep Seselwa pour fer sa 26enm Festival Kreol deroul dan lape, dan lanmitye e dan en gran lazwa.

Ladministrater distrik Anse Royale, Sylvanne Lemiel, ti dir ki Anse Royale i tre fyer pour akeir sa 26enm Festival Kreol.

Pandan seremoni louvertir, ki ti demar avek larantre en laserenad byen kolore (vwar lartik separe lo paz 4), ti annan plizyer performans tel ki sanson, bann senet (sketch) ki ti pe retras bann pwen for nou kreolite, e osi resital poenm.

Enn bann morso ki bann prezan ti byen apreye sete ler erbalis tre koni, Ferdinand Vidot, ti fer son larantre dan en pous.

I ti fer en pti letour dan zarden plant medisinal ki ti’n ganny fer devan lofis ladministrasyon distrik e la i ti partaz valer medisinal sa bann plant avek bann envite.

Alafen sa seremoni, bann envite ti ganny sans degiste en varyete manzay kreol e osi bann zi fri fer espesyalman pour sa lokazyon.

Nou seleksyon portre, tire par nou fotografer Patrick Joubert, i montre serten moman for seremoni louvertir Festival Kreol 2011.

           

       

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *