26enm Festival Kreol-Zenn artis Kreolofonn i enterpret biodiversite


26-October-2011

Zenn artis kreolofonn i enterpret biodiversite

Sa konpetisyon enternasyonal, ki sa lannen in deroul anba tenm «Biodiversite», ti ouver pour tou zenn dan bann pei Kreolofonn aze depi 4 ziska 21-an, avek bi pour devlop zot kreativite, ensi ki zot lapresyasyon valer ek larises Kreol.

Konpetisyon, ki sa lannen in atir 162 partisipan, ti ganny zize par en group ziri enternasyonal dirize par Seselwaz Christine Chetty-Payet. Lezot manm ziri ti Urny Mathiot sorti Sesel, James Castel sorti Moris e Eliette Danglades sorti La Giyann.

Minis Meriton ek Minis Shamlaye pe admir serten tablo dan sa legzibisyon

Se Minis pour Devlopman Kominoter, Lazenes ek Spor Vincent Meriton ki ti lans sa lekspozisyon yer bomaten kot Sant kiltirel Nasyonal dan prezans Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye – ki osi tyermenn komite lorganizasyon Festival Kreol 2011, sekreter prensipal pour Kiltir Raymonde Onezime, sekreter prensipal pour Devlopman Sosyal Linda William-Melanie, parmi plizyer lezot envite.

Dan son ladres, Minis Meriton ti dir ki tenm sa konpetisyon  – «Biodiversite»  – in ofer posibilite bann zanfan pour pran konsyans zot valer dan en lanvironnman kot lefe resofman klima pe kontinyen ogmante e devret ganny arete.

I ti osi dekrir sa bann zenn artis konman bann pionye sa dinamik kiltirel, atraver soutyen solid ki zot pe anmennen dan sa lalit mondyal pour redwir resofman klima.

«Zefor artistik, perseverans  ek lenerzi ki zot in mete dan zot travay, se sa zot reisit ozordi,» Minis Meriton ti azoute.

Dan kategori 4 a 7-an, se Marlon Vidot sorti lekol primer Takamaka ki’n ranport premye pri par devan Lara Bastienne sorti lekol Endepandan e Anika Louise sorti lekol primer Anse Boileau.

Aamir Chaka sorti lekol Endepandan i gran venker dan kategori 8 a 12-an, swivi dan dezyenm pozisyon par Atrio Labiche sorti lekol Mont Fleuri primer e Marie-Michelle Sinon sorti lekol primer Takamaka.

Dan kategori 13 a 17-an, Anissa Jean sorti lekol Beau Vallon segonder in fini premye par devan Nelly Chang-Tive sorti Plaisance segonder e Angelica Baptiste sorti Pointe Larue segonder.

Hervé Dine sorti lekol Lar Vizyel i gran venker dan kategori 18 a 21-an par devan son de koleg Ashnel Dine e Diane Folette.

Ti osi annan en pri spesyal pour lekol Belonie segonder ki’n sorti premye dan konpetisyon mobil pour dekor lavil Victoria pour lokazyon Festival Kreol.

Bann gannyan dan sak kategori ti resevwar trofe, sertifika ek lezot kado.

Bann gannyan konkour dan en portre souvenir avek envite kot louvertir legzibisyon yer

Dapre Madanm Chetty-Payet, in annan kategori kot ti tre difisil pour idantifye en gannyan akoz bann artis pa’n toutafe byen enterpret tenm konpetisyon.

I ti profite pour lans lapel avek bann ansennyan lar, ensi ki lezot dimoun ki pe gid bann zenn artis pour sa konpetisyon, pour pran plis letan e ofer zot plis lasistans ek gidans.

Lekspozisyon «Zenn Artis Lemonn Kreolofonn» pou reste ouver ziska le 31 Oktob e manm piblik i kapab al regarde depi 9er bomaten ziska 5er apremidi.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *