Artis lokal i koste pour egzibit zot travay


27-October-2011

Artis lokal pour egzibit zot travay

Sa legzibisyon pe deroul kot Kaz Zannannan lo lari Larevolisyon.

Apepre 25 artis in kontribye bann travay lapentir diferan stil ek grander, tel ki realis, abstre e kontanporen, e osi byen bann trwa dimansyon ki enkli bann travay resiklaz fer avek diferan kalite materyo de baz tel ki metal. 

                                                   Envite ek viziter pe admir bann tablo dan legzibisyon

Sa legzibisyon sa lannen, ki’n ganny organize par Konsey Nasyonal pour Lar, in vwar partisipasyon plis artis lokal ki bann lannen oparavan e vi ki ti napa en tenm spesifik, bann artis ti lib pour pran par avek nenport kalite tablo ki zot ti’n gany enspire pour kree.

Parmi bann artis ki’n kontribye dan sa legzibisyon i Egbert Marday, Bernard Pool, Christine Chetty, Robert Alexis, James August, Nigel Henri, Donatien Freminot, Allen Ernesta, Sheila Markham, Colbert Nourrice, George Boniface, Jude Ally e plizyer lezot ankor.

Seremoni pour ofisyelman ouver sa legzibisyon ti deroul Lendi apremidi dan prezans Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, sekreter prensipal pour kiltir Raymonde Onezime, en gran nonm artis lokal ek lezot envite.

Dan son ladres, Manmzel Noellie Alexander, ki diriz bord Konsey Nasyonal pour Lar, ti dir i fer dezyenm lannen konsekitiv ki bann artis lokal i zwenn pour mont en tel legzibisyon.
 
«Sa fizyon stil ek konnesans bann artis i donn sa aktivite en dimansyon tre divers e osi tre enteresan,» i ti dir.

«Bann travay dan sa legzibisyon i donn valer nou kiltir Kreol e bokou sa bann tablo i montre en levantay tipik nou bann zil, kot bann kouler, santiman ek lanbyans nou nasyon in tre byen ganny kaptire.»

Manmzel Alexander ti azoute ki Festival Kreol i pa zis en platform pour manifestasyon nou lidantite kiltirel, me osi en loportinite pour bann artis eksprim zot e donn valer zot bann travay. 

Sa levennman ti osi servi pour lans sit wèb Konsey Nasyonal pour Lar, ki ofer bann viziter plizyer kalite lenformasyon, tel ki lo bann artis ki’n anrezistre avek sa konsey, zot travay, bann aktivite ek nouvo devlopman, e osi bann diferan fason pour fer kontak avek sa konsey.
 
Sa legzibisyon pou reste ouver kot Kaz Zannannan ziska Sanmdi le 5 Novanm.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *