Mesaz Minis Shamlaye alokazyon Lazournen Enternasyonal Kreol 2011-‘Annou reflesir lo nou kiltir Kreol’


28-October-2011

Minis ShamlayeMinis Shamlaye in dir sa dan son mesaz alokazyon Lazournen Enternasyonal Kreol ozordi.
Teks entegral mesaz Minis Shamlaye i lir koumsa:

“Ankor dan mwens ki 10-an, lannen 2020, nou pou mark 250-an depi ki dimoun ti konmans viv lo later Sesel.  Dan sa prosen 10-an, Sesel pou sirman devlop plis ankor. Kestyon ki nou kapab reflesir lo la se ki mannyer lepep Seselwa pou ete dan en monn globalize?

“Dan sa 240-an listwar Sesel, en nouvo sosyete, en nouvo pep, in kree. Kot ti annan divizyon ek diferans, pep Seselwa in batir linite ek solidarite. Letan dir in fer nou aprann valer bon vwazinaz, respe e partaze.  Seselwa in reisi kree en sosyete ki bokou etranze i respekte. Me, ozordi kot nou pli eze lo plan materyel, nou menm nou nou parfwa demande si nou pa pe perdi lo plan sosyal ek spirityel. 

“Sa ki nou pou ete dan en monn globalize i depan bokou lo nou menm. Alokazyon Lazournen Enternasyonal Kreol, mon envit nou tou pour reflesir lo nou kiltir Kreol e ki mannyer i kapab ed nou pour viv byen dan lemonn ozordi avek tou son defi ek tou son loportinite.

“Annou reflesir lo nou fason viv, nou enteraksyon avek lezot, nou lavi fanmir ek lavi dan lakominote, e ki  azisteman ek sanzman nou bezwen fer pour koriz kot i mal e konstri lo sa ki byen.  Annou annan sa matirite lespri pour konn swazir sa ki nou bezwen e ki pour nou dibyen sorti deor e rezet sa ki pa bon. Annou ranforsi sa ki bon dan nou prop kiltir.

“Nou Seselwa nou fyer nou leritaz kiltirel e natirel. Annou prezerv e promouvwar zot akoz dan en monn globalize, dan en monn ki pe bezwen aziste fas a problenm sanzman klima, zot bann larises inestimab ki pou ed nou progrese e viv byen antre nou e avek larestan lemonn.
“Mersi pour zot refleksyon.

“Mon swet tou dimoun en bon Lazournen Enternasyonal Kreol.”

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *