26enm Festival Kreol-Mizisyen larezyon i partaz lyen komen leritaz Kreol


28-October-2011

Sa rankont, ki form parti bann aktivite organize dan kad 26enm Festival Kreol, ti ralye reprezantan sorti La Renyon, Moris, La Giyann, Martinik ek Sesel, e i ti deroul anba tenm Dinamizm kiltirel.

Apard ki bann diferan morso mizikal, bann partisipan ti osi donn bann kont-randi byen detaye lo leritaz ek kiltir zot pei, ensi ki bann diferan demars ki pe ganny fer pour zot prezervasyon.

Adaptasyon lanmizik modern pour form en fizyon avek lanmizik tradisyonnel ti enn bann pwen ki lamazorite pei prezan yer ti koz lo la, me sa ki enportan note se ki zot tou zot ti agree ki Ianfaz i devret ganny mete lo prezervasyon sa laspe tradisyonnel.

Ti osi ganny dir ki sa leritaz i devret en pwen rankont ki pa selman form en lyen solid ant bann mizisyen kreolofonn, me ki osi kree en bezwen kolektif pour son prezervasyon, pour permet ki i kontinyen ganny pase atraver diferan zenerasyon.

La Renyon ti pe ganny reprezante kot sa rankont par group kiltir ki spesyaliz dan lanmizik maloya, tandis ki group Dicibel ti pe reprezant Martinik. Antroprolog Jean-Claude Mahoune, artis tradisyonnel veteran Patrick Prosper e zenn artis Nelson ‘Daddy Cool’ Constance ti fer prezantasyon lo kote Sesel.

La Giyann ti ganny reprezante par artis Eliette Danglades, tandis ki group ‘Ras Minik & Cool I’ ti koz lo lapar Moris.

Nou bann portre i montre serten group pe fer zot prezantasyon.

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *