Hazel Balette i gran venker konpetisyon Fon Lanmal 2011


31-October-2011

Hazel Balette pe resevwar son pri avek Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye

Sa aktivite tre popiler i form parti bann aktivite Festival Kreol, e sa lannen i ti deroul kot lotel Berjaya Beau Vallon Bay Beach Resort & Casino. Ti en lannwit tre formel e sertennman enn avek bokou klas pandan ki sa 15 zenn stilis ti prezant zot travay avek lodyans.

    

Serten mannken pe defile dan kreasyon bann stilis pandan sware Fon lanmal

    

Ti napa okenn tenm spesifik e sa ti akoz bann organizater ti anvi les bann partisipan vin avek zot prop kreasyon baze lo zot bann lenspirasyon.

Dan Fon Lanmal sa lannen ti osi annan partisipasyon bann stilis ki’n deza fini etabli zot lekor -- e sa ti Telly’s Modelling Agency, Mangouya Studio e osi stilis Mona Ah-Shung -- avek bi donn sa levennman en dimansyon pli profesyonnel e osi pour zot montre zot bann kreasyon me pa lo en nivo konpetitif. Dan en latmosfer detant, bann envite ti dinen, e apre zouir bann defile. Ti annan senk ziz ki ti swazir sa ki meyer.

Bann kostim ek akseswar ti ganny prodwi aparti bann matyer premyer natirel ki trouve lokalman. Sepandan, pour anbelir e anrisir zot kreasyon, bann stilis ti osi kapab servi materyo sorti aletranze, me ki annan en karakter kreol. 

Apre ki Hazel Balette – en etidyan trazyenm lannen kot lekol Lar Vizyel – ti ganny deklare gran venker sa konpetisyon, bann ziri ti annons Stephanie Augustin konman gannyan dezyenm plas, swivi par Liette Savy dan trwazyenm plas e Nadine Macgloire dan katriyenm pozisyon.

Manmzel Balette ti’n baz son koleksyon lo pye miltipliyan ki sorti dan lafous e in servi bann rasin sa pye dibwa, bokou difil ek latwal trese pour fer son bann kreasyon. I ti osi servi bokou kouler gri, ki ti varye depi gri pli leze ziska bann kouler gri pli fonse.

Stepahine Augustin ti apel son koleksyon ‘En Boul Mazik’, Liette Savy ti’n vin avek ‘Eksplorasyon Mai’ e koleksyon Nadine Macgloire ti apel ‘Kas Kase Lo Lans’.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *