Final konpetisyon kwiz kreol-Lekol segonder Rivière Anglaise e distrik Cascade i bann gran venker


31-October-2011Lekip sorti lekol segonder Rivière Anglaise (anler) e lekip adilt sorti dan distrik Cascade apre ki zot ti’n resevwar zot pri


Sa final kwiz ti deroul dan Lasal Teat Nasyonal, Mont Fleuri, dan prezans tyermenn komite lorganizasyon Festival Kreol Bernard Shamlaye, ki osi Minis pour Developman Sosyal ek Kiltir, sekreter prensipal pour kiltir Raymonde Onezime, bann etidyan ek zot ansennyan sorti dan diferan lekol ki’n pran par dan bann faz eliminatwar sa konpetisyon kwiz, e lezot envite ki ti osi enkli plizyer reprezantan Lotorite Laviasyon Sivil Sesel (SCAA) ki sponsor prensipal sa aktivite.

Rivière Anglaise, ki ti pe fer fas avek lekol Belonie dan sa final, ti alafen ranporte lo en skor 30-19.

Sa 2 lekip ti bataye dan 3 seri 16 kestyon baze lo lalang ek literatir kreol, zedmo, proverb, lekspresyon kreol, krwayans, kiltir, listwar e konnesans zeneral.

Lekol Rivière Anglaise ti reste pli for ziska lafen pour fini premye e Belonie ti bezwen aksepte dezyenm plas, tandis ki Anse Royale ti pran trwazyenm plas.

Pri pour partisipan ki ti fer plis pwen pour son lekip dan faz eliminatwar ti al pour Eloïse Pierre-Louis sorti lekol segonder Mont Fleuri e pour final ti al pour Evelyne Jean sorti lekol Belonie.

Pour bann distrik, ti osi annan 3 seri 16 kestyon ki ti egalman baze lo konnesans kiltirel, zedmo, proverb, lekspresyon kreol, krwayans, kiltir, listwar ek konnesans zeneral.

Cascade ti pe fer fas avek en lekip sorti Grand Anse Praslin. Bann kestyon pour sa group ti pli difisil me alafen Cascade ti ranport sa final 30-18.

Georgine Robert, en partisipan dan lekip Cascade, ti resevwar pri pour anmenn plis pwen pour son lekip dan faz eliminatwar osi byen ki dan final, ki’n fer son lekip fini premye.

Grand Anse Praslin ti fini dezyenm swivi dan trwazyenm plas par distrik Baie Ste Anne.
Bann pri ti prezante par bann reprezantan SCAA e Minis Shamlaye.

Alafen sa final, prezantater sa progranm kwiz, Erica Fanchette, ki ti pe osi reprezant Lenstiti Kreol, ti felisit tou bann gannyan e remersi senserman bann sponsor e donn tou dimoun randevou pour en lot konpetisyon kwiz kreol pandan 27enm Festival Kreol lannen prosenn.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *