Lazenes i anim lavil avek laserenad


31-October-2011

Sant lavil Victoria ti’n vin en gran lasal ladans letan sa bann zenn ti demontre zot talan dan plizyer ladans tradisyonnel

Serten semen dan lavil ti’n bloke pour sa laserenad par plis ki 200 zenn ki ti marse, sante e danse, akonpannyen par bann lanmizik tradisyonnel tou dilon Lari Albert ziska kot lorloz.

Lorloz – ki ti ganny konstri an 1903 dan selman nef zour – ti annan en rol senbolik pour sa aktivite, kot i ti ganny regarde konman leker lavil Victoria.

En gran lafoul ti’n desann pour sa levennman e parmi ti Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, sekreter prensipal pour kiltir Raymonde Onezime, e sef egzekitif Konsey Nasyonal Lazenes Vicky Van der Westhuizen.

Bann zenn pandan Laserenad

Sa levennman ti osi servi pour transfer responsabilite antretyen lorloz sorti kot William Lespoir, ki’n mentenir lorloz pour plis ki 25-an. Aprezan, sa responsabilite i pour Lenstiti Teknolozi Sesel (SIT). En lagreman pour sa transfer ti ganny sinyen ant direkter zeneral kiltir Marcel Rosalie e en ansenyan lekol SIT, Hubert Barbe. Apre sa, Msye Lespoir ti senbolikman remet lakle sa lorloz avek de etidyan sa lekol. Minis Shamlaye ti prezant Msye Lespoir avek en sertifika apresyasyon pour son bon travay pandan tou sa bann lannen.

Sinyatir lagreman pour transfer responsabilite lantretyen lorloz

Madanm Van Der Westhuizen ti adres lafoul kot i ti dir ki i annan tou lendikasyon ki ozordi nou lazenes i kapab zwe en rol enportan pour antretenir, prezerve e promouvwar nou leritaz kiltirel.

«Malgre ki lemonn i pas atraver diferan evolisyon lo en baz kotidyen, bann zenn i bezwen reste determinen pour sirmont tou defi e vin bann gardyen nou patrimwann kiltirel,» i ti dir.

Apre sa ti annan en manifestasyon kiltirel kot sa plis ki 200 zenn ti demontre plizyer ladans tradisyonnel tel ki berlin, kotis anglisan, avan 3, ronn ek moutya. Ti osi annan en group kiltirel sorti Repiblik Filipin ki ti pran par dan sa aktivite e osi demontre enpe zot bann kostim tradisyonnel. E malgre lapli ti pe menas sa levennman, tou sa ki ti la ti sertennman pas en bon moman, sirtou avek bann ladans tradisyonnel kot menm manm piblik ti zwenn bann zenn e dans en parti avek zot.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *