Voyaz 2011 i reflekte dan ‘Kreolite e Mirwar’


31-October-2011

Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, sekreter prensipal pour kiltir Raymonde Onezime, bann manm kor diplomatik ti la prezan e osi lezot artis lokal ki ti’n vin donn sipor zot bann koleg.

Se anba tenm ‘Kreolite e Mirwar’ ki bann artis tel ki Marie Clarisse, Maggie Faure-Vidot, Terrence Madeleine, Raspyek, Mellow, Michel Savy, Jude Ally e Stephanie Joubert, ti fer zot laparans lo lasenn.

Serten ti prefere resit zot poenm dan en fason direk e lezot ti prefere ganny akonpannyen par serten lenstriman lanmizik, tel ki laflit, piano, vyolon ou menm djembe. Envite rezyonal Tedi Yafar Kangama sorti Larenyon ti osi fer son kontribisyon avek detrwa son bann konpozisyon.

Ti osi annan en form poezi ki apel ‘Slam’ e ki dousman dousman pe etabli son lekor dan Sesel kot bann artis parey Raspyek pe ede fer li vin popiler.

Bokou mesaz ti ganny pase dan sa levennman. Raspyek ti koz lo lanvi en dimoun begeye pour akonplir …….parey lezot ; Mellow, ki ti pe resit son poenm avek lanmizik, ti annan en mesaz spirityel. Plizyer lezot topik ankor, tel ki tradisyon, bann fenomenn sipernatirel, lanmour ek traze lavi, ti ganny aborde.

Ti osi annan demonstrasyon en form ladans ki nouvo pour Sesel apele tap dance, kot bann lenstrikter sa ladans – Jamie Meek ek Thomas Ashley Shilcock sorti Langleter – ti fer lodyans bouze dan zot sez avek bann mouvman vreman eksitan.

E serten bann etidyan lekol ladans, ki ti’n swiv en pti kour pli boner semenn pase avek sa de lenstrikter, ti osi kapab demontre sa ki zot ti’n aprann, atraver en morso ladans ki zot ti performen zot osi.

Nou seri portre tire par nou fotographer Joena Bonnelame i montre serten bann poet pe resit zot poenm pandan sa sware.

   

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *